Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3
kemibok

Kemi – den gränslösa vetenskapen

kemiboken150
BOKRECENSION
Titel: Kemi – den gränslösa vetenskapen
Författare: Andreas Nilsson (red) med flera
Förlag: Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
Vad är kemi? För en person som redan i unga år hade ett källarlaboratorium ("kemilådor" med allehanda tillbehör fanns faktiskt att köpa i leksaksaffärer på den tiden) känns den frågan en smula onödig. Men KVA och IVA har nu gemensamt gett ut en skrift, som vill besvara frågan, och dessutom berätta varför kunskaper i kemi är bra, och till och med samhällsnyttiga.

Boken vänder sig inte främst till utbildade naturvetare utan vill uppenbarligen försöka påverka makthavare (och i viss mån allmänheten) i en tid då intresset för fundamentala naturvetenskaper är i dalande och ett ord som "kemikalie", som borde var neutralt (både vatten och socker är ju "kemikalier"), uppfattas som något allmänt obehagligt, giftigt och miljöförstörande.

Visar kemins betydelse

Den moderna kemins centrala forsknings- och tillämpningsområden gås igenom, uppdelat kapitelvis på material, energi, miljö, livsmedel och farmaci.

Med väl valda exempel visar man på kemins fundamentala betydelse för vårt dagliga liv och även potentialen för hur resultat från kemisk grundforskning kan omsättas i nyttiga och miljövänliga produkter.

Detta är ett mycket vällovligt projekt, som jag hoppas får den genomslagskraft det förtjänar. Utgivningen sammanfaller för övrigt med att UNESCO har utlyst 2011 som Kemins år. Boken bör också kunna tjäna som en förebild för att andra vetenskapsområden som behöver profilera sig.

Kunniga skribenter

Det finns nog inte många faktafel, det borgar den imponerande uppsättningen av kvalificerade akademiska skribenter för. Men en del uppgifter i boken kunde ha åtföljts av litet längre resonemang som gjort saker och ting klarare.

Till exempel sägs att "tillgången på neodym uppges räcka till sju miljoner elbilar av dagens modell". Neodym tillhör förvisso kategorin "sällsynta jordartsmetaller", men jordskorpans halter överskrider de som anges för en annan nyckelmetall för (gårdagens) bilar, nämligen bly. Vad saken gäller är naturligtvis förekomsten av brytvärda koncentrationer av metallen, som avgörs av marknadspriset.

Kunde locka mer

Den grafiska formen är tilltalande enkel. Sannolikt har ekonomiska faktorer varit begränsande, men man borde möjligen ha övervägt att spendera lite mer på omslag och papperskvalitet, för att öka chanserna att bli läst av målgruppen.

Till sist saknas ett index, vilket hade varit på sin plats i en bok så pass fullproppad med fakta och specialtermer.

 
Betyg: 4 av 5 Tentakler.

Recensent: Dan Holtstam
Fil Dr, koordinator Naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet

Datum: 2011-11-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.