Tentakel

Utfall 2011 års utlysning

Statistik 2011 (siffror för 2010 inom parentes)

Projektbidrag


Sökta: 1177 (1348)
Beviljade: 347 (340)

Beviljandegrad
29,5 (25,2) procent
Kvinnor 30,3 (23,1)
Män 29,3 (25,7) procent

Medelbelopp per år
836 000 (786 000) kronor

Projektbidrag unga


Sökta: 688 stycken
Beviljade: 131

Beviljandegrad
19 procent.
Medelbelopp per år
801 000 kronor per år.

Industridoktorandprojekt


Sökta: 33
Beviljade: 10
Beviljandegrad
30,3 procent.

Datum: 2011-11-07
Skriv ut