Tentakel

Projektbidrag: 10 i topp

Här är de tio forskare som får störst projektbidrag. Beloppen (i kronor) sträcker sig över fyra år (2012-2015) utom i det fall som anges.
 
1 Jens Nielsen Chalmers tekniska högskola. 6,35 miljoner
2 Torsten Åkesson Lunds universitet. 5,616 miljoner (2012-2014)
3 Pernilla Wittungs -Stafshede Umeå universitet. 5,25 miljoner
4 Camilla Sjögren Karolinska institutet. 5,05 miljoner
5 Per Hammarström Linköpings universitet. 4,95 miljoner
6 Richard Neutze Göteborgs universitet. 4,9 miljoner
7 Ruth Palmer Umeå universitet. 4,85 miljoner
8 Klas Hjort Uppsala universitet. 4,8 miljoner
  Sven Lidin Lunds universitet. 4,8 miljoner
10 Magnus Berggren Linköpings universitet. 4,65 miljoner
  Hans Hertz Kungliga Tekniska högskolan. 4,65 miljoner
  Fredrik Laurell Kungliga Tekniska högskolan. 4,65 miljoner
  Johan Åkerman Göteborgs universitet. 4,65 miljoner

Datum: 2011-11-07
Skriv ut