Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3
Högre medelbidrag, högre beviljandegrad och ett mer jämställt resultat än i fjol. Det är resultatet av årets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt fördelas ungefär 1,3 miljarder kronor.
Jens Nielsen får 6,35 miljoner kronor till projektet "Förändring av jästs Acetyl CoA-metabolism". (Foto:Jan-Olov Yxell)
Professor Jens Nielsen vid Chalmers kammade hem det största projektbidraget i årets utlysning. Han får 6,35 miljoner fördelat på fyra år till ett projekt som går ut på att modifiera enzymer i jäst. Syftet är att använda jästcellerna som små kemifabriker.
Rachel Muheim är en av forskarna som fått projektbidrag för unga forskare. (Foto: Ryan Kayhart)
Lundaforskaren Rachel Muheim är en av dem som får projektbidrag för forskare i början av karriären.
Hon får 4,8 miljoner kronor under fyra år för att öka kunskaperna om hur fåglar orienterar sig efter jordens magnetfält.
Grattis, Eva Åkesson, prorektor och professor i kemisk fysik från Lunds universitet, som föreslås bli ny rektor vid Uppsala universitet.
Sex myndigheter har tagit fram ett gemensamt underlag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Uppdraget kommer från regeringen.
John Wettlaufer, professor vid Yale-universitetet, blir 2012 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur. Det beslutade ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap nyligen.
De har deltagit i debatter, träffat politiker och forskningsfinansiärer och lämnat förslag inför kommande forskningsproposition. Sveriges unga akademi startade i maj och är nu i full gång.
Projektgruppen vid Vetenskapsrådet som arbetar med att ta fram den nya webbtidningen. (Foto: Eva Högström)
Den ska spegla debatten om forskningens villkor och besluten som påverkar forskarnas vardag. Den ska bevaka forskningsfrågor inom alla ämnesområden, innehålla rikligt med internationella utblickar och göra nedslag i forskares vardag. Och den ska ge möjligheter att debattera. En ny webbtidning håller på att ta form på Vetenskapsrådet.
Det internationella geovetenskapliga forskningsprogrammet IGCP ger stöd till flera tusen forskare från drygt 150 länder. Deltagandet från de nordiska länderna är dock relativt lågt.
Sedan Vetenskapsrådets stöd till inköp av medeldyr utrustning drogs in är det lärosätena själva som ska ansvara för finansieringen. Forskare befarar att det kan missgynna dem som behöver utrustning till smalare projekt.     
Vetenskapsrådet ökar kraftigt stöden till forskningsinstituten Mittag-Leffler och Nordita de kommande fem åren.
Nästa år införs en ny bidragsform – internationell postdok. Målet är att ge unga forskare en attraktiv internationell start på karriären.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.