Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Möjligheter eller...

sec50

Siv Engelmark Cederborg är redaktör för Tentakel Nr 2 2011. (Bild: Pamela Werner)

Under 1990-talet kunde man i Finland tillsätta professorer genom att kalla en person till anställning, i stället för att öppet utlysa jobbet.

Från januari 1997 till augusti 1998 tillsattes drygt hälften av 179 professurer på det sättet. Men bara 16 procent av de kallade var kvinnor, mot 32 procent vid ordinarie professorsanställningar.

De finska siffrorna kommer från en studie som Högskoleverket refererar till i rapporten ”Forskarkarriär för män och kvinnor”, där de bland annat visar att män med doktorsexamen i högre grad blir professorer än kvinnor med samma examen.

Universitetskansler Lars Haikola säger i en kommentar att det är viktigt att frågorna uppmärksammas nu, när de svenska lärosätena i och med autonomireformen fått större frihet vid rekrytering. De kan bland annat under vissa förhållanden kalla professorer, i stället för att göra en öppen utlysning.

Det behöver ju inte betyda att det blir som den tio år gamla finska studien från Finland visade. Det kan ju tvärtom vara en möjlighet för lärosätena att rekrytera fler kvinnor. Det säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Läs hela artikeln om Högskoleverkets rapport i Tentakel.

Missa inte heller intervjun med Uppsalaforskaren Göran Arnqvist som sedan han fick projektbidrag från Vetenskapsrådet blivit flitigt uppvaktad av några brittiska populärvetenskapliga tidskrifter. Det visade sig att dessa jobbade med innovativa metoder. De skriver gärna om svenska forskningsprojekt- om forskaren betalar.

Tentakel tar nu sommaruppehåll och önskar alla läsare en trevlig sommar!

Nästa nummer kommer 3 oktober.

Siv Engelmark Cederborg
Redaktör för Tentakel nummer 2.2011

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.