Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2
LB40

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Skymningssång i Kalahari - Hur människan bytte tillvaro

LB150

I Skymningssång i Kalahari berättar Lasse Berg om människan historia.

BOKRECENSION
Titel: Skymningssång i Kalahari - Hur människan bytte tillvaro
Författare: Lasse Berg
Förlag: Ordfront förlag
Lasse Bergs bok "Skymningssång i Kalahari - Hur människan bytte tillvaro" är en ambitiös genomgång av människans historia och ett försök av författaren att beskriva hur och varför människan utvecklades från en fredlig varelse till den människa vi ser i dagens värld.

Bokens bärande tanke är att människan under mycket lång tid levt i små grupper där alla kände varandra och var starkt beroende av varandra för att överleva. I en miljö av samarbete och godhet grundlades vår genetik och där formades vår hjärna, eller som författaren själv uttrycker det:

"Med oss från Afrika hade vi den moral vi fötts med och de inre världar vi skapat oss under vår långa afrikanska historia. De flesta förändringarna i vårt sätt att vara under de senaste
100 000 åren är resultatet av kulturella anpassningar, inte genetiska."

Vändpunkten, från ett liv med stor jämlikhet mellan människor till hierarkiska större grupper, kom i samband med den senaste istiden i Eurasien. När människan började odla kunde vi lagra säd och andra jordbruksprodukter och det var början till en stor förändring i vårt sätt att leva. Hierarkier uppkom och kulturen gjorde oss egoistiska och våldsbenägna. Vi levde inte längre efter vår genetik, varken vad gällde vår föda eller vårt sociala levnadssätt, och då började problemen. Författaren beskriver hur arkeologiska fynd visar att många ursprungsfolk under senare tid tycks ha genomgått samma förändring från fredlig nomadism till bofast krigiskhet, och att stadierna nästan lagbetingat följer på varandra.

Intressant bekantskap men med tveksamma slutsatser

En stor del av boken ägnas åt att beskriva hur människans utveckling sett ut under historisk tid med levande beskrivningar från Lasse Bergs egna resor och erfarenheter. Detta blandas med beskrivningar av vetenskapliga resultat om människans historia och mänskligt beteende som gör boken till en mycket intressant och lättläst bekantskap. Boken är utmärkt som en tankeväckande beskrivning av människans historia, men det finns avsnitt som inte riktigt håller. Ibland kan man inte låta bli att undra om författarens slutsatser mer är ett uttryck för önsketänkande än baserat på vad man vet. En fråga man som läsare ställer sig är till exempel hur människan kan gå emot sin genetiska natur och utveckla krig och våld så lagbundet när människans "innersta väsen" är fyllt av godhet.  
 
Författaren stärks i sin tes att människans egentligen är god av psykologiska och neurologiska experiment som visar vår aversion mot översitteri och vår preferens för goda människor. Redan små barn kan skilja mellan vänliga och ovänliga individer, och de vill straffa de dumma och belöna de snälla. Det här stärker författaren i sin slutsats att vi föds med en godhet. Det är vårt innersta väsen eftersom redan små barn föredrar godhet. Jantelagen är ytterligare ett bevis för det, och den är stenhård hos bland annat sanfolken, ett folk som lever i vänligt samarbetande grupper och som författaren själv har erfarenhet av. Jag är tveksam till de slutsatserna. Om nu människans ursprung är vänligt samarbetande grupper och vårt innersta väsen är godhet, varför har vi då en så väl utvecklad förmåga att skilja goda från elaka människor? Det tyder ju snarare på att det fanns både egoism och översitteri i dessa grupper från början. Varför skulle annars Jantelagen vara nödvändig som social kontroll för att hålla egoismen och maktsträvanden i schack?

När man läser boken byggs förväntningarna upp vad denna intressanta genomgång av människans inre och yttre historia ska leda fram till. Författaren förklarar att kunskapen om vilken sorts tillvaro vi är gjorda för kan hjälpa oss att ställa de rätta frågorna om "människans nya konstiga liv".
 
Tyvärr mynnar boken ut i en mycket kortfattad och svepande beskrivning av bl.a. miljöproblem och fattigdom, där budskapet är att det blir bättre och kommer att ordna sig mer eller mindre av sig själv. De sista raderna i boken konstaterar att människan står inför problem av planetär omfattning, men att det nog ska lösa sig om "... vi förmår tillverka ett 'vi' som består av hela mänskligheten". Så kan det nog vara, men det hade varit bra om författaren gett oss läsare i varje fall en glimt av vägledning till hur det ska gå till och hur vi ska använda vår kunskap om människans historia för detta.

 
Betyg: 3 av 5 Tentakler

Hans Temrin
docent i etologi vid zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Datum: 2011-05-02
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.