Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Ny bok om forskningsetik

bok

God forskningssed – en ny bok om forskningsetik. (Bild: Vetenskapsrådet)

För att forska på ett lagligt och etiskt korrekt sätt behöver forskaren både beakta och känna till ett antal lagar, direktiv och riktlinjer. Men som forskare handlar det även om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen när forskningsetiska överväganden görs.

– Det forskningsetiska landskapet ändras när nya problem ställs och nya metoder utnyttjas. Användning av video i humaniora och samhällsvetenskap, forskning med humana embryonala stamceller i medicin, nya metoder i syntetisk biologi illustrerar detta. Även nya finansierings- och samarbetsformer aktualiserar frågor som tidigare inte varit föremål för ingående diskussion, säger Göran Hermerén, ordförande i Vetenskapsrådets Expertgrupp för etik som står bakom boken.

Boken riktar sig främst till forskare, och tar upp frågor som inte minst är angelägna för yngre forskare att sätta sig in i.

Pamela Werner

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.