Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Glädjande att fler vill forska

Huvudsekreterare Sven Stafström. (Foto: Vetenskapsrådet)

I dessa tider när vi precis har registrerat alla ansökningar känns det naturligt att diskutera ansökningar och ansökningstryck. Antalet ansökningar har under en följd av år stadigt minskat för att under de senaste två åren ha planat ut. Nu är dock denna trend bruten och vi ser i år en relativt kraftig ökning.

Det finns förstås både en glädjande och en mindre glädjande sida av detta. Glädjande att vi har en ökande skara som satsar på en forskarkarriär. Ämnesrådets budget är dock helt oberoende av söktryck och ett högt söktryck betyder därför lägre beviljandegrad och fler som blir besvikna i höst då besluten meddelas.

Svårt dra streck


Om det ändå vore som med vetenskapliga tidskrifter där alla som passerar ribban också publiceras. På tal om tidskrifter så är min erfarenhet som referee att det går att dela in de artiklar som man granskar i tre kategorier, de som definitivt ska publiceras, de som helt klart inte når upp till kraven och den tredje och svåra kategorin, de som ligger och balanserar på gränsen. Samma indelning kan man nog också göra av ansökningar till Vetenskapsrådet, det är bara det att här går strecket mellan beviljade och avslag i kategorin “de som definitivt är värda stöd".

Detta är den vetenskapliga delen av bedömningen. Den politiska ambitionen är naturligtvis minst lika relevant, det vill säga hur mycket medel regeringen vill lägga på forskning och hur mycket man kan acceptera av goda forskningsidéer som inte genomförs.

Ny forskningspropp


Vetenskapsrådet jobbar nu intensivt med att komma med inspel till den kommande forskningspropositionen, ett arbete som har syftet att visa hur mycket forskning i allmänhet och grundforskning i synnerhet betyder för samhället. Man kan nog konstatera att kraven på forskningens nytta och relevans ökar. Jag ser dock med viss tillförsikt fram emot vad som kan komma ut av denna process, det finns många och goda argument för grundforskningens plats som en garant för kunskapsuppbyggnad och långsiktig och hållbar utveckling.

Till sist vill jag önska alla läsare av Tentakel en riktigt skön sommar!

Sven Stafström
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.