Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

(Foto: iStockphoto.)

Succé för ny struktur för kemister

Prag

Institutet för organsik kemi och biokemi vid den tjeckiska vetenskapsakademin ligger i Prag. (Foto: iStockphoto).

IOCB-chef 150

Zdeněk Havlas är direktör för institutet för organisk kemi och biokemi i Prag.

PRAG
Hur ska man höja forskningskvaliteten? Ett sätt kan vara att göra som institutet för organisk kemi och biokemi i Prag. Där valde man att bryta den gamla strukturen att anställa efter olika ämnesområden och i stället satsa på de allra bästa forskarna.
Det blev en succé, berättar institutets direktör Zdeněk Havlas.

Zdeněk Havlas visar diagram över hur statistiken för antalet publiceringar av institutets forskare har fördubblats efter den stora omorganisationen 2002. På samma vis har antalet citerade artiklar ökad exponentiellt sedan dogmskiftet.

Institutet för organisk kemi och biokemi (IOCBlänk till annan webbplats) tillhör den tjeckiska vetenskapsakademien och har sin historia i en grupp entusiastiska kemister som bildade en fakultet för kemiteknologi vid Tjeckiska tekniska universitetet efter andra världskriget. 1952 blev det ett eget institut under ledning av den tjeckiske kemisten František Šorm.

– Det var ganska dramatiskt, ingen personvänlig omorganisering direkt, säger Zdeněk Havlas. Några fick gå, medan andra passade in i de nya forskargrupperna.

Många kvinnor

När man bläddrar i projektkatalogen ser man många kvinnor, inte bara i forskargrupperna utan även bland forskningsledarna.

Var det ett resultat av att bara plocka in de bästa och organisera efter kompetensen?

– Haha, jag har inte räknat antalet kvinnor. Det var inget vi tänkte på vid rekryteringen. Vi tog bara de allra bästa forskarna.

I Tjeckien, liksom i Sverige, består forskningsbudgeten av stagliga anslag och extern finansiering via forskningsråd. Men IOCB sticker ut. Orsaken är "royalties" på läkemedel som institutet tagit fram, framför allt handlar det om tabletter mot HIV.

– 95 procent av alla världens patienter med aids behandlas med varianter av vår substans, säger Zdeněk Havlas. 1996 behövdes en handfull piller, nu räcker det med ett enda.

Det underlättar onekligen för de 33,4 miljoner människor i världen som är smittade med HIV, varav 850 000 i Väst- och Centraleuropa.

Lever gott på royalities

Hela 72 procent av IOCB:s budget kommer från läkemedelslicenserna. Statliga medel utgör tio procent, extern finansiering (grants) utgör tolv procent. Resterande del är huvudsakligen donationer.

Den tjeckiska vetenskapsakademin tillhör inte universitetet men bedriver högklassig forskning och har rätt att examinera doktorer i samverkan med universitetet. Tack vare sin goda ekonomi är instituten än attraktiv arbetsplats för de bästa forskarna i landet.

Många av forskningsledarna har medel från ERC. I den nya organisationen finns två så kallade distinguished chairs, som är en särskilt åtråvärd professur, samt seniora forskarteam och juniora forskarteam (upp till 35 år). Totalt finns ett 20-tal forskarteam.

Fotnot:
Den tjeckiska vetenskapsakademin har tre forskningsgrenar:
1) Matematik, fysik och geovetenskap
2) Lifescience och kemi
3) Humaniora och samhällsvetenskap.

 

Eva Barkeman

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.