Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2
labb

Avhandlingen handlar om i vilken miljö forskning utvecklas bäst. Bilden är från Lunds universitet. (Foto:Mikael Risedahl)

Nyttigare forskning i frihet

Tobias Fridholm har studerat i vilka miljöer forskning utvecklas bäst. (Foto: Privat).

På kort sikt kan miljöer med stor konkurrens göra att forskningen utvecklas mer, eftersom produktionen ökar. På lång sikt är det viktigare att forskaren har stor frihet. Det är slutsatserna i en avhandling om var forskning i naturvetenskap och teknik utvecklas bäst.
De senaste åren har konkurrensen mellan forskare ökat om såväl medel som tjänster. Men det är inte alltid av godo, menar kulturgeografen Tobias Fridholm. Han har doktorerat vid kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet med en avhandling om i vilken miljö teknisk och naturvetenskaplig forskning utvecklas och nyttiggörs bäst.

– Konkurrens kan på sikt minska värdet på universitetsforskningens bidrag till samhället. Vinnarnas inflytande ökar och förlorarna trängs undan. På så sätt minskar mångfalden, säger han.

Tobias Fridholm har undersökt motsättningar som uppstår mellan forskare och omgivningen, som andra forskare, institutioner och industrin. Utgångspunkten är att kunskap utvecklas av konflikter som skapas av att det finns en mångfald och variation av människor, med olika syn på och uppfattningar om till exempel experiment eller frågor.

Har intervjuat NT-forskare

Avhandlingen bygger på intervjuer, bland annat med 24 forskare inom naturvetenskap och teknikområdet som fått bidrag i samband med satsningar på stora excellenscenter. Omkring hälften av forskarna har varit med och startat företag.

Resultatet visar på olika sätt att hantera konflikter. Ett är att anpassa sig till andra, ett annat är att dra sig undan och jobba mer på egen hand. Inget av detta gynnar produktiviteten.

– Det bästa är om det finns tillit i systemet, att forskarna upplever mer acceptans för personligt tycke, smak och kompetens - alltså mer frihet. Då är det mer sannolikt att de tar fler initiativ och att det blir lättare att arbeta med projekt som sticker ut. Sammantaget ger det mer mångfald vilket är bra för kreativiteten, säger Tobias Fridholm.

 
Fotnot: Läs hela avhandlingen “Working Together: Exploring Relational Tensions in Swedish Academialänk till annan webbplats".

Siv Engelmark

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.