Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Vid KTH har andelen kvinnliga lektorer ökat från åtta till 20 procent de senaste tio åren. (Bild: KTH)

Långt till jämställd professorskår

CHH

Män med doktorsexamen blir i högre grad professorer än kvinnor med samma examen. Klicka på tabellen för att se den i större storlek.(Tabell: Högskoleverket.)

Män med doktorsexamen blir i högre grad professorer än kvinnor med samma examen. Skillnaden är särskilt tydlig inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.
I dagens professorskår är 80 procent män och 20 procent kvinnor. År 2000 var andelen kvinnor bara 13 procent. Jämställdheten på lärosätena har med andra ord gått framåt, men det går långsamt. Fortfarande blir män med doktorsexamen i högre grad professorer än kvinnor med motsvarande utbildning.

Det visar en rapport från Högskoleverket, som har följt upp forskarkarriären för samtliga män och kvinnor som tog sin doktorsexamen mellan 1980 och 2007.

Tydliga skillnader

Resultaten visar på tydliga skillnader mellan könen. Av alla dem som doktorerade mellan 1980 och 1997 hade 7,9 procent av männen blivit professorer inom tolv år efter examen, men bara 4,7 procent av kvinnorna. Inom natur- och teknikvetenskap är de relativa skillnaderna ännu större.

Bland dem som disputerade i teknikämnen blev 11,9 procent av männen men endast sex procent av kvinnorna professorer. Inom naturvetenskap ser det än värre ut. Där är de motsvarande siffrorna 4,9 respektive 1,7 procent.

– Det är ingen överraskning. Fördelningen har blivit bättre men den är inte bra. Det är bättre om vi har en jämställd akademi på alla nivåer, säger Kåre Bremer som är rektor vid Stockholms universitet.

Extra fördel för unga män

Analysen visar också att män som disputerat när de är relativt unga anställs som forskarassistenter eller biträdande lektorer i större utsträckning än kvinnorna. Av dem som var under 30 år och doktorerade i teknikvetenskap mellan 2000 och 2003 hade 21 procent av männen men bara 13 procent av kvinnorna en anställning som forskningsassistent eller biträdande lektor inom sex år. Inom naturvetenskap är siffrorna 22 respektive 15 procent.

– Konsekvensen blir att fler män än kvinnor blir professorer. Men det är en komplex fråga och svårt att förklara vad det beror på, säger Kåre Bremer.

Högskoleverket gör dock ett försök att förklara könsskillnaderna, men har svårt att hitta entydiga svar. Något fler män än kvinnor lämnar akademin. Det finns vissa skillnader i beviljandet av forskningsbidrag. Det som däremot visas tydligt är att kvinnliga forskare publicerar färre vetenskapliga artiklar än manliga, vilket har betydelse.

Viktig fråga vid autonomi

Universitetskansler Lars Haikola påpekar i ett pressmeddelande vikten av att frågorna uppmärksammas nu, när lärosätena i och med autonomireformen fått större frihet vid rekrytering.

De kan bland annat under vissa förutsättningar kalla en person till en anställning i stället för att anställa i ett öppet förfarande, en metod som har praktiserats i Finland. En studie därifrån har dock visat att detta missgynnade kvinnor.

Men studien är tio år gammal och idag kan det se annorlunda ut. Peter Gudmundson vid KTH säger att man kan använda möjligheten för att rekrytera fler kvinnor. Och Stockholms universitet har gjort en översyn av hela sin rekryteringsprocedur.

– Vi ser till jämställdhetsaspekten hela vägen i rekryteringsprocessen, inte bara i sista steget, till exempel genom att inventera vilka potentiella sökande som finns till en anställning, säger Kåre Bremer.

Fotnot: Läs hela Högskoleverkets rapport Forskarkarriär för både kvinnor och män? – statistisk uppföljning och kunskapsöversiktlänk till annan webbplats.

Siv Engelmark

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.