Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Han blir vice ordförande i ERC

Carl-Henrik Heldin är ny vice ordförande i ERC. (Foto: Uppsala universitet).

Grattis, Carl-Henrik Heldin, som har varit med och grundat och under fem år varit ledamot i det europeiska forskningsrådet ERC. Nu blir han rådets vice ordförande.
– Tack så mycket. Det här betyder en mer reguljär arbetsinsats och även större påverkansmöjligheter. Ordförande och de två vice ordförande träffas en gång per månad utöver vid de stora mötena där ERC:s samtliga 22 ledamöter träffas.

Vilka stora utmaningar väntar?
– Den stora utmaningen är att göra ERC mer oberoende av EU- kommissionen. ERC kunde få en snabb start genom att det bildades som en del av kommissionen. Nackdelen är att vi nu har samma administrativa regler som kommissionen vilket gör arbete otympligt och skapar onödig byråkrati. Det påverkar allt från reseersättningar till strukturen för anslag. Nu pågår dock en utredning för att hitta mer självständiga former för ERC, inom kommissionens ram eller som ett formellt avknoppat råd. Utredningen blir färdig i sommar.

Vad har du för erfarenheter efter fem år med ERC?
De är mycket positiva. Det har varit spännande att få vara med och bygga upp en verksamhet som kan bli betydelsefull på lång sikt eftersom den bidrar till att forskare kan ta sig an ambitiösa och svåra projekt. Det har också varit tidskrävande, eftersom jag har varit koordinator för Life Science, och även frustrerande med svårutredda byråkratiska problem.

Vad har hänt under dessa fem år?
– Vi har hittat och beslutat om ett enkelt och okomplicerat sätt att dela ut forskningsstöd med excellens som enda kriteriet, utan teman eller att stödet öronmärks för exempelvis vissa områden. Vi ger stöd till etablerade forskare samt till yngre forskare. De senare konkurrerar i två grupper, två till sju år efter disputationen när de vill bygga upp en egen forskningsgrupp, och 7-12 år efter disputationen när de behöver konsolidera sin verksamhet och ännu inte är mogna att konkurrera med de erfarna forskarna. Det europeiska forskningsrådet täcker hela forskarkarriären, så länge en forskare är aktiv.

Hur ser framtiden ut för ERC?
– Mycket ljus. ERC har högt förtroende hos forskarsamhället och kommissionen är positiv till ERC. Jag hoppas på en ökad budget inom det åttonde ramprogrammet och är optimistisk för att detta ska ske.

Hur tycker du att svenska forskare klarat sig i konkurrensen?
– Sverige har lyckats bra i förhållande till befolkningens storlek. Men vi kan få ännu fler anslag om vi blir bättre på att skriva ansökningar.  

Namn: Carl-Henrik Heldin.
Ålder: 58 år.
Yrke: Professor i molekylär cellbiologi och chef för Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Uppsala universitet. Ledamot av bland annat Kungl. Vetenskapsakademin och Academia Europea.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Uppsala, samt i Bryssel minst en gång i månaden.
Fritidsintressen: Motion. Löpning, inlines, skridskor och skidor.

Siv Engelmark

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.