Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2
GA1 Göran Arnqvist är professor vid avdelningen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. (Foto: Privat)
Det finns en rad internationella populärvetenskapliga tidskrifter som gärna skriver om svensk forskning – om forskaren betalar. Antalet tidningar med den tvivelaktiga affärsidén blir allt fler. Uppsalaforskaren Göran Arnqvist har blivit uppvaktad av flera sedan han fick projektbidrag från Vetenskapsrådet i fjol.
Flera av tidskrifterna som vill skriva om svenska forskare mot betalning, förespeglar att det finns ett samarbete med Vetenskapsrådet. Något sådant finns dock inte.
Närmare 2000 ansökningar inom natur- och teknikvetenskap har kommit in till Vetenskapsrådet i årets stora ansökningsomgång. Det är fler än i fjol. Knappt 700 har sökt det nya bidraget för yngre forskare.
labb Avhandlingen handlar om i vilken miljö forskning utvecklas bäst. Bilden är från Lunds universitet. (Foto:Mikael Risedahl)
På kort sikt kan miljöer med stor konkurrens göra att forskningen utvecklas mer, eftersom produktionen ökar. På lång sikt är det viktigare att forskaren har stor frihet. Det är slutsatserna i en avhandling om var forskning i naturvetenskap och teknik utvecklas bäst.
Grattis, Carl-Henrik Heldin, som har varit med och grundat och under fem år varit ledamot i det europeiska forskningsrådet ERC. Nu blir han rådets vice ordförande.
Fortsätt att stödja forskning där enda kriteriet för att få stöd är excellens. Skapa mekanismer så att grundforskningen kan utvecklas mot tillämpningar. Det är ett par av synpunkterna Vetenskapsrådet lämnar på EU- kommissionens förslag om framtidens forskningsfinansiering.
Vid KTH har andelen kvinnliga lektorer ökat från åtta till 20 procent de senaste tio åren. (Bild: KTH)
Män med doktorsexamen blir i högre grad professorer än kvinnor med samma examen. Skillnaden är särskilt tydlig inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.
(Foto: iStockphoto.)
PRAG
Hur ska man höja forskningskvaliteten? Ett sätt kan vara att göra som institutet för organisk kemi och biokemi i Prag. Där valde man att bryta den gamla strukturen att anställa efter olika ämnesområden och i stället satsa på de allra bästa forskarna.
– Det blev en succé, berättar institutets direktör Zdeněk Havlas.
Listor som efter olika kriterier rankar lärosätena avlöser varandra. Tre svenska universitet placerade sig bland "topp 100" när brittiska Times Highter Education i april publicerade sin lista baserat på lärosätenas rykte.
För att forska på ett lagligt och etiskt korrekt sätt behöver forskaren både beakta och känna till ett antal lagar, direktiv och riktlinjer. Men som forskare handlar det även om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen när forskningsetiska överväganden görs.
Våren 2012 lanserar Vetenskapsrådet en ny webbtidning som ska bevaka hela det vetenskapliga fältet och ha fokus på forskningens villkor och forskningspolitiska frågor. Satsningen på webbtidningen innebär samtidigt att de tre tidningar som Vetenskapsrådet ger ut i dag – Tvärsnitt, Tentakel och Forskning & Medicin – läggs ner.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.