Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Nanorevolutionen – från Nobelpris till din vardag

Intressant läsning om internationell och svensk nanovetenskap.

BOKRECENSION
Titel: Nanorevolutionen – från Nobelpris till din vardag
Författare: Susanne Holmlund och Håkan Olin
Förlag: Santérus Förlag
I sin bok Nanorevolutionen – från Nobelpris till din vardag beskriver författarna en del av den explosion av nanoforskning som nu sveper över världen, och även över Sverige. På ett lättsamt sätt låter författarna oss följa med på en resa i nanovärlden där tekniska utmaningar beskrivs parallellt med möjligheter för tillämpningar som nanovetenskapen erbjuder.  Vi får en inblick i relevanta aspekter av nanoteknologi, till exempel hur nanomaterial skapas via bottom-up och top-down metoder, samt hur de karakteriseras till exempel med transmissionselektronmikroskopi och svep-prob mikroskopi. 

Vi får i Nanorevolutionen – från Nobelpris till din vardag även stifta bekantskap med gigantiska vetenskapliga landvinningar, till exempel kvant-Hall effekten som gav Klaus von Litzing Nobelpriset i fysik 1985, Bucky-bollarna (C60-molekyler med en fotbollsgeometri) som gav Richard Smalley, Harold Kroto och Robert Curl Nobelpriset i kemi 1996, den gigantiska magnetoresistansen (GMR) som alla moderna datorer använder i sina så kallade läshuvuden, och som gav Peter Grönberg och Albert Fert Nobelpriset i fysik 2007, samt grafen (betoning på bokstaven "e") som gav Andre Geim och Konstantin Novoselov Nobelpriset i fysik 2010. Allt beskrivet på ett underhållande och lättillgängligt sätt.

Svenskt varvas med internationellt

Ett genomgående tema i boken är att den internationella forskningsfronten beskrivs tillsammans med den nu pågående verksamhet man finner vid svenska laboratorier. Sålunda får vi lära oss om verksamheterna i Lars Samuelsons, Per Delsings, Bengt Kasemos och Maria Strömmes laboratorier.

Även om en bok på cirka 200 sidor inte kan rymma all nanoforskning i världen eller i Sverige, saknas en beskrivning av flera framstående svenska nanoforskare. Till exempel borde plats beretts för Mikeal Fågelströms och Rositsza Yakimovas grafenforskning, Elenor Campbells forskning på nanorör, Björgvin Hjörvarsson, David Haviland och Johan Åkermans experimenterande inom GMR och spinnelektronik, Bo Liedbergs bioverksamhet, samt Anders Hagfelts solcells-studier av nano-partiklar av titandioxid.

Fångar människorna bakom

Jag önskar också att en beskrivning av klusterfysik och klusterkemi (förutom beskrivningen av Bucky-bollarna) hade fått plats i Susanne Holmlund och Håkan Olins bok. Kluster med ett bestämt antal atomer (från några tiotal till tusen och tiotusental) av i stort sett alla element kan sedan cirka ett par decennier syntetiseras och karrakteriseras, oftast med time-of-flight metoder, och är en central del av nanovetenskapen. Dessutom hade en beskrivning av de molekyler med "kropp" och "hjul" som kan styras att röra sig framåt då de absorberar ljus varit en trevlig detalj i stycket om nano-robotar.

Trots små "skönhetsfläckar" har Susanne Holmlund och Håkan Olin inte bara lyckats med att skapa en bok med mycket intressant läsning om internationell och svensk nanovetenskap, de har även fångat människorna bakom denna revolution, hur de tänkte och vad de kände inför sina stora avgörande upptäckter. Feynmans visoner har blandats med Iijimas intresse för bergsklättring och musik och Smalleys nästan andliga upplevelse av upptäkten och förståelsen av C60 molekylen. Till den spirande internationella volymen av böcker inom ämnet (till exempel Hacking Matter, Wil McCarthy, Basic Books 2003) kan vi nu addera en mycket läsvärd bok på svenska. Boken om nanorevolutionen är äntligen här, läs den!

Betyg: 4 Tentakler

Recensent: Olle Eriksson
Professor i teoretisk magnetism, Uppsala universitet

Datum: 2011-02-22
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.