Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1

Stora utlysningen 2011 har öppnat

Nu finns Vetenskapsrådets stora årliga utlysning av forskningsstöd på www.vr.se.
Nytt för i år inom natur- och teknikvetenskap är bland annat ett bidrag som riktar sig specifikt till forskare i början av karriären.
En ny bidragsform inom naturvetenskap och teknikvetenskap har i år inrättats: Projektbidrag unga forskare. Bidragsformen är aktuell för forskare som disputerade för högst sju år sedan, det vill säga 2004-01-01 eller senare. Bidraget kan inte sökas samtidigt som det vanliga projektbidraget.

Ekonomisk slutredovisning

En annan nyhet är att ansökan avförs om inte ekonomisk slutredovisning lämnats in för tidigare bidrag som avslutats. Ansökan avförs också om avvikelse från god vetenskaplig sed konstaterats.
Den 19 april kommer Vetenskapsrådet kontrollera att de ekonomiska slutredovisningar som ska redovisas den 31 mars 2011 eller tidigare är inlämnande. Saknas en ekonomisk slutredovisning då avförds den aktuella ansökan.
 
När det gäller ansökningar inom klimat- och miljöforskning, där datainsamling ingår som en viktig del av projektet, är en datapubliceringsplan obligatorisk.
 
En bidragsform som inte är med i årets utlysning är IFA-projekt, som haft för få som ansökningar och därför tagits bort.
 
Sista ansökningsdag för naturvetenskap och teknikvetenskap är den 13 april. Inom medicin och hälsa är sista ansökningsdag den 6 april.

 
Fotnot: Läs mer om alla nyheterna i årets utlysning på www.vr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om bakgrunden till Projektbidrag unga forskarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om Projektbidrag unga forskare i FAQlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 
Läs mer om krav på slutredovisning.länk till annan webbplats

Pamela Werner

Datum: 2011-02-22
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.