Tentakel

12,8 miljarder i oförbrukade medel

Volymen oförbrukade bidrag har ökat från 7,4 miljarder kronor 1998 till 12,8 miljarder kronor 2009. De oförbrukade bidragen motsvarar ungefär ett års externt finansierad forskning.

Forskningsbidragen är öronmärkta medel, beviljade efter ansökningsförfarande, till specifika forskningsprojekt och omfattar medel från forskningsråd, stiftelser och EU. 

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen. Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som var och en självständigt beslutar om vad som ska granskas. Myndigheten har under åren 2007-2010 genomfört flera granskningar inom högskoleområdet. 

Fotnot: Läs Riksrevisionens rapport Kraftig ökning av oanvända forskningspengarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Datum: 2011-02-22
Skriv ut