Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1

Ny bidragsform behövs

Huvudsekreterare Sven Stafström. (Foto: Vetenskapsrådet)

Mycket av det vi gör på Vetenskaprådet är inriktat på bedömning av forskningskvalitet, både av forskning som har gjorts, till exempel i form av utvärderingar, och av det som föreslås göras inom ramen för projektbidrag etc. Detta är ett utmanande, ständigt aktuellt, ständigt kontroversiellt men alltid mycket intressant arbete!

Hot och möjligheter

I de flesta utvärderingar jag sett så konstateras att svensk forskning är utmärkt (se till exempel de senaste publicerade utvärderingarna av biologisk mångfald och matematik). Utvärderingar och de nu aktuella ämnesöversikterna har dock identifierat, och det vore väl konstigt annars, dels ett antal svagheter som kan utgöra ett hot mot framtida forskning, dels flera områden där man kan se möjligheter till genombrott inom forskningen.

Det är viktigt att vi som finansiärer, men även lärosäten, tar del av den information som kommer fram på detta sätt och att de åtgärder som vidtas sker i samklang. Från Vetenskapsrådets sida skulle jag vilja se en ny bidragsform som adresserar dessa hot och möjligheter, det vill säga riktade satsningar mot specifika områden. En sådan bidragsform skulle kunna utveckla den roll som forskaranställningarna hade, som ju också var ämnesmässigt riktade satsningar.
 

Mest forskarinitierade projekt

I detta sammanhang är det dock viktigt att understryka den fria forskningens roll; den absoluta huvuddelen av Vetenskapsrådets finansiering ska även i fortsättningen gå till forskarinitierade projekt. Det råder ingen tvekan om att denna forskningens marknad fungerar mycket bra. De åtgärder jag föreslår ovan skall ses som små styrningar av marknadskrafterna där dessa inte fungerat helt tillfredsställande.

Sven Stafström
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2011-02-22
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.