Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Var tar alla pengar vägen i svensk forskning?

Staten måste ha enkla principer för resursfördelning, skriver Mats Benner, professor i forskningspolitik. (Foto: Lunds universitet)

DEBATT
Det rör på sig i den universitetspolitiska debatten. För inte alltför länge sedan var det pengabrist och anställningsstopp som gällde. Mer pengar var universallösningen. Nu verkar ett skenande överflöd råda, och pengarna går inte åt. Vad är det egentligen som har hänt? Nog har mycket nya pengar tillförts i 2005 års respektive 2008 års forskningspropositioner. Och nog har de tillförts väldigt snabbt. Men det stora problemet verkar ligga i hur pengarna används och hur universiteten utnyttjar sina resurser.

Beroende av extern finansiering för forskning

Den konkurrensutsatta och externfinansierade modellen som har gällt i snart tjugo år har drivits så långt att universiteten inte längre verkar veta hur man ska inrätta ordentliga tjänster. De har sett sig tvingade att minska basfinansieringen av tjänsterna, och låtit forskningsutrymmet vara beroende av den externa finansieringen för i stort sett all personal. Resultatet är ett virrvarr av finansiering, där utbildning, fakultetsmedel och externa anslag flyter runt och bildar ett osystematiskt underlag för alltmer egendomliga tjänstekonstruktioner. Resultatet är att forskare inte undervisar, lärare inte forskar och professorer jagar externa medel till sin egen lön.

Mönstret verkar vara svårt att bryta. Även om basfinansieringen skjutit fart på sistone är försiktigheten fortfarande förbluffande stor. Regeringens ogenomträngliga fördelningsmodell för forskningsresurser gör sitt till – ingen förstår riktigt vad som betalar sig och ingen vågar planera på längre sikt. Formler och nya finansieringsformer förvirrar snarare än tydliggör och ökar universitetens försiktighet, precis tvärtom mot som avsågs.

Rejält finansierade tjänster behövs

Nu måste nya tag tas om inte de många goda intentionerna och förhoppningarna kring svensk forskning och svenska universitet helt skall grusas. Det kräver dock en del av alla inblandade. Universiteten måste tydliggöra var man vill satsa – och verkligen göra det (i lyhörd dialog med lärarna!). Tjänster måste vara rejält finansierade, med ett blandat mandat av utbildning och forskning – det måste bli ett slut på alla dessa underfinansierade, hemmasnickrade konstruktioner. De externa finansiärerna måste å sin sida på ett försiktigt men ändå målmedvetet sätt understödja lärosätenas arbete med kraftsamling och prioritering.

Gör resursfördelningen enklare

Staten måste dämpa sin uppfinningsrikedom där alltmer fingraderade – och obegripliga – fördelningsmodeller florerat. Istället måste man använda enkla och lättbegripliga principer för resursfördelning, så att universiteten vågar planera på längre sikt. Då kommer överskotten att lägga sig på en lagom nivå, lärarna får stabilare arbetsvillkor med ökad anställnings- och arbetstrygghet och finansiärerna får en tydligare kvalitetsdrivande roll. På köpet för svensk forskning en rejäl kvalitetsskjuts – av alla indikatorer att döma är kvaliteten i fallande och en icke ringa del av skulden får läggas på den röriga finansieringen. Det är dags för en rejäl reform av universitetens anställningsformer – och då måste staten ta sitt ansvar och inte gömma sig bakom autonomins skynke.

Fotnot: Läs även artikeln "Flera orsaker till de oförbrukade medlen" och GD Mille Millnerts kommentarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Vetenskapsrådets hemsida.

Mats Benner
Professor i forskningspolitik, Lunds universitet

Datum: 2011-02-22
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.