Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1

Debatt

Forskningsfinansieringens mål för svensk forskning är hög kvalitet och samhällsnytta. Jag hoppas att Vetenskapsrådets arbetsformer omprövas när myndigheten nu fått en ny ledning, för att gynna samverkan och framåtsyftande, menar Madelene Sandström som ledde utredningen "Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans" (SOU 2008:30).

Den konkurrensutsatta och externfinansierade modellen som har gällt i snart tjugo år har drivits så långt att universiteten inte längre verkar veta hur man ska inrätta ordentliga tjänster. De har sett sig tvingade att minska basfinansieringen av tjänsterna, och låtit forskningsutrymmet vara beroende av den externa finansieringen för i stort sett all personal, skriver Mats Benner, professor i forskningspolitik.

Att "tvingas" skriva på svenska leder automatiskt till begrepps- och terminologiutveckling och utveckling av svenskt vetenskapligt fackspråk över huvud taget. En enkel och effektiv åtgärd är att göra det obligatoriskt med en svensk sammanfattning i engelskspråkiga avhandlingar, skriver Lena Ekberg, chef på Språkrådet.

Vad tycker du?
Skriv gärna ett eget debattinlägg i Vetenskapsrådets webbtidning Curielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Maila till debatt@tidningencurie.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.

Forskningsfinansiering


Forskningsmedlen kan räcka till fler grundforskningsprojekt

David van der Spoel, 2011-11-07

Vetenskapsrådet ska fokusera på grundforskning

Örjan Wrange, 2011-04-29
Lars Wieslander, 2011-04-29

VR 10 år: Ompröva arbetsformerna och bli framåtsyftande

Madelene Sandström , 2011-02-22

Var tar alla pengar vägen i svensk forskning?

Mats Benner , 2011-02-22

Ska universiteten bara vara forskarhotell?

Bo Ahrén , 2010-01-29

Ökad flexibilitiet vid akademin skulle locka fler från industrin

Anna Karin Belfrage, 2009-11-09

Begåvning viktigare än excellens för Nobelpris

Anders Bárány , 2009-10-05

Vill regeringen kasta bort en teknisk högskola?

Peter Olsson, 2008-06-30

Donationer – för ökad mångfald eller enfald?

Alexandra Waluszewski , 2008-03-31Återupprätta Vetenskapsrådet!

Örjan Wrange, 2008-03-14
Lars Wieslander, 2008-03-14
Elisabeth Haggård, 2008-03-14En bättre forskarvärld — för alla eller för några?

Anton Forsberg, 2008-01-28
Rickard Lingström, 2008-01-28
Mattias Wiggberg, 2008-01-28

Språk


Det måste löna sig att skriva på svenska – också

Lena Ekberg , 2011-02-22
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.