Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1

Lars Börjesson.

VR – Från skock till flock

Lars Börjesson har sett Vetenskapsrådet växa. (Foto: J-O Yxell)

Lars Börjesson har sett Vetenskapsrådet växa. (Foto: J-O Yxell)

Från skock till flock. Så beskriver Lars Börjesson den förändring Vetenskapsrådet genomgått under sina tio år. Han är professor i fysik vid Chalmers och har varit med sedan starten.
Nåja, nästan från start. Det var i augusti 2002 som den göteborgske professorn i kondenserade materiens fysik blev anställd på Vetenskapsrådet. Då som biträdande huvudsekreterare under Kåre Bremer för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

Det var ett ämnesråd som bildats i samband med att Vetenskapsrådet föddes, genom en sammanslagning av de teknikvetenskapliga och det naturvetenskapliga forskningsråden. Råden representerade olika ämnesområden som också utvecklat olika kulturer inom forskarsamhället. Föreningen gick inte smärtfritt. Hur skulle områdena definieras, forskningskvalitet bedömas och kunde man använda samma kriterier för natur- som för teknikvetenskaplig forskning?

Kulturskillnader på kansliet

– Det blev mycket diskussioner och det skavde i organisationen. Det bildades också ett stort kansli som väckte frågor om hur man skulle organisera sig. Gradvis började kulturskillnaderna suddas ut men det tog tid, säger Lars Börjesson.

Under Vetenskapsrådets första år blev frågan om gemensam forskningsinfrastruktur i olika vetenskapsområden allt mer viktig. Lars Börjesson fick i uppdrag att leda en utredning i ämnet.

I hans värld, fysikens, fanns redan en utvecklad kultur kring infrastruktur. För att få tillgång till världsledande instrument och laboratoriemiljöer var det en självklarhet att samarbeta lokalt, regionalt och internationellt. Liknande behov fanns i andra områden, men organisationen och kulturen saknades. Kanske kunde fysikernas erfarenhet användas i andra områden?

KFI inrättades

KFI, Kommittén för forskningens infrastruktur, grundades 2005 med Lars Börjesson som huvudsekreterare. 2008 uppgraderades KFI till RFI, Rådet för forskningens infrastruktur.

Idag ser Lars Börjesson det som en av de största utmaningarna Vetenskapsrådet stått inför under sina tio år. Att sprida nya tanke- och arbetssätt kring infrastruktur samt prioritera och finansiera det som är mest väsentligt för forskningens utveckling, inom allt från fysik till humaniora.

I RFI sitter sedan starten ledamöter från de övriga tre forskningsråden; Vinnova, FAS och Formas. Vetenskapsrådet fick därmed ett tydligare ansvar för nationella infrastruktur.
När Lars Börjesson blickar bakåt efter toppar och dalar är det tjafs kring organisationen som hamnar på minuslistan. Det tycker han tagit onödigt mycket tid och kraft.

Stort förtroende

På pluskontot?
– Det stora förtroende som Vetenskapsrådet åtnjuter i forskarsamhället är en viktig del. Jag har också haft förmånen att få konfronteras med forskningsidéerna och utmaningarna i många olika områden. Hur man jobbar; syfte och mål. Och jag har i samband med det mött många intressanta och hängivna människor.

När han ska sammanfatta Vetenskapsrådets övergipande utveckling tar han hjälp av djurriket för sin liknelse.
– Vetenskapsrådet har gått från att vara en skock, alltså en samling individer utan inbördes relationer, till att bli mer av en flock. Vi gör saker ihop, har nytta av varandra, delar erfarenheter och effektiviserar. Det handlar också om att ge upp lite av sin särart för att få mer tillbaka – på gott och ont.

Lars Börjessons roller inom Vetenskapsrådet:

  • Biträdande huvudsekreterare, ämnesrådet för Natur och teknikvetenskap 2002-2003.
  • Tf huvudsekreterare för ämnesrådet för Natur och teknikvetenskap 2004.
  • Huvudsekreterare Kommittén för forskningens infrastrukturer 2005-2010.
  • Idag professor vid Chalmers, deltidsanställd på Vetenskapsrådet för regeringsuppdrag, bland annat som ordförande för ESS och vice ordförande i ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) och arbetande ordförande för MAX IV laboratoriet.

Fotnot: Läs även referatet från forskningsrådens jubileumskonferens och Madelene Sandströms debattartikel Ompröva arbetsformerna och bli framåsyftande. Och spana in 5 röster här intill till höger.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.