Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1

Jan Björklund. (Foto: Anette Andersson)

Jan Björklund sätter igång med nya forskningspropositionen i vår. (Foto: Anette Andersson)

Jan Björklund sätter igång med nya forskningspropositionen i vår. (Foto: Anette Andersson)

Han tar forskningsfrågorna till högsta nivå

Ministern hinner visst med forskningsfrågorna, trots sina övriga uppdrag. Han värnar om grundforskning och excellens för att försöka uppnå visionen i valkampanjen från 2006.

Ministern hinner visst med forskningsfrågorna, trots sina övriga uppdrag. Han värnar om grundforskning och excellens för att försöka uppnå visionen i valkampanjen från 2006.

Att ministern med ansvar för forskning också är vice statsminister är bra för forskningen som får en företrädare i regeringens innersta krets. Det säger utbildnings- och vice statsministern Jan Björklund som nu drar igång arbetet med nästa forskningsproposition.
– Då utbildningen och forskningen har en företrädare i inre kabinettet blir forskningsfrågorna ännu viktigare, säger Jan Björklund.
 
När Tentakel träffar honom har han haft ansvaret för forskningsfrågorna i fyra månader.
– Jag har varit chef för Utbildningsdepartementet i tre och ett halvt år så det är inget stort steg. Det nya är att jag är direkt ansvarig för högskolorna, men frågorna är inte nya.
 
Jan Björklund är hittills mest känd som orädd skolpolitiker. Han har varit utbildningsminister sedan 2007 och fick efter valet ansvar också för forskningsfrågorna. Utöver det är han partiledare och vice statsminister. Det är inga små ansvarsområden, men ministern säger att han ändå "i högsta grad" hinner med forskningsfrågorna.
 

Ny forskningsproposition 2012

– Jag driver utbildningens och forskningens intressen som partiledare, rollerna flyter ihop. Under hösten har högskole- och forskningsfrågorna varit prioriterade, eftersom det är ett delvis nytt operativt ansvar. I år är det forskningspropositionen som kommer 2012.
 
Det arbetet drar igång under våren. Bland annat tillsätts en ny forskningsberedning som ska ge idéer och synpunkter. Den gångna hösten har Jan Björklund bland annat besökt lärosäten och mött företrädare för universitet- och högskolevärlden. Han har hunnit med tolv stycken på tio veckor. Turnén fortsätter under våren, med start hos Högskolan i Dalarna i februari.
 
Sin egen utbildning har han fått vid Militärhögskolan. Innan han startade sin politiska karriär via kommunalpolitiken i Stockholm var han yrkesofficer. Han är påläst på forskningsfrågorna och levererar snabba svar.
– Det viktiga är inte om jag har disputerat eller inte. Som exempel var jag huvudförhandlare i 2008 års forskningsproposition som var ambitiös.
 

Försvarar grundforskningen

Jan Björklund säger att han är en stark anhängare av grundforskning och det är också grundforskningen som på sikt ska ge det som Folkpartiet önskat i sin gamla valslogan: Fler Nobelpris till Sverige.
– Det är en långsiktig strävan som vi kan nå genom att satsa på grundforskning med hög kvalitet. Att främja duktiga personer och ge dem bra villkor är den väg vi börjat gå och som vi måste fortsätta på. Jag tycker inte man ska sprida ut pengar på alla.
– Både grundforskning och tillämpad forskning är viktiga. Men för att nå framgång på sikt är grundforskningen central.

Detta innebär dock inte självklart att just den forskningen behöver mer pengar.
– Det var en stor satsning i forskningspropositionen 2008 och det var riktigt. Vi ska inte gå åt andra hållet i nästa proposition. Men om det blir mer till grundforskningen får vi se.

Vad tycker han då om att öronmärka pengar till vissa strategiska satsningar?
– Det är ett uttryck för att vilja satsa på duktiga personer och på områden där vi tror att vi är duktiga och kan göra skillnad; forskningsgenombrott etcetera, säger Jan Björklund.

Vill gynna excellenta forskare

Han återkommer flera gånger under Tentakels 30 minuter till viljan att satsa på excellens.
– Om vi ska vara världsledande på ett antal områden måste vi fokusera på spjutspetsar. En annan viktig fråga är att skapa villkor så att forskare och forskargrupper kan forska i stället för att skriva ansökningar.

Därför är det inte säkert att lärosätenas forskningsmedel i framtiden kommer att vara till häften fakultetsanslag och till hälften externa medel, som idag. Det viktiga är inte procentsatsen, anser utbildningsministern.

– Det intressanta är hur man skapar anslag som inte tvingar in lärosäten i byråkrati samtidigt som vi gynnar den bästa forskningen. Om vi kan hitta ett sätt att dela ut direktanslag där det finns förutsättningar för god kvalitet kan anslagen till fakulteterna öka.

Vad gäller jämställdheten i forskningssystemet ser han en långsam utveckling åt rätt håll, men ännu finns saker att göra för att den ska öka.
– Det är en högre andel kvinnor bland nya professorer än bland professorer totalt. Men det är viktigt att lärosätena skapar fler fasta anställningar så att inte kvinnor försvinner ut ur systemet på grund av osäker försörjning när det är dags för familjebildning.

Hur ska Vetenskapsrådets uppdrag se ut i framtiden?
– Det finns inga tankar på att dramatiskt ändra uppdraget. Vi vill att bidrag ska ges på längre tid och i större sjok så att forskare inte behöver söka så ofta och så mycket.

 
Namn: Jan Björklund.
Yrke: Utbildningsminister och vice statsminister.
Ålder: 48 år.
Familj: Hustrun Anette och två söner, nio och sex år gamla.
Bor: Bromma i Stockholm.
Intressen: Jobb och familj, läser, mycket som har med jobbet att göra men även skönlitteratur. Senast Sofie Oksanens Utrensning och Leif G W Perssons Den döende detektiven.

Siv Engelmark

Datum: 2011-02-22
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.