Tentakel

Så går ansökan till

Urvalsprocessen till ERC:s Advanced Grant sker i två steg. Den sökande skickar in en fullständig projektansökan, som inkluderar:
  • En vetenskaplig ledarprofil
  • CV
  • "10-year track-record"
  • Synopsis
  • Fullständig forskningsplan

I det första steget bedöms punkt 1-4 genom peer-review. De ansökningar som har högst kvalitet går vidare till steg två i urvalsprocessen. Detta innebär att panelerna även bedömer den fullständiga forskningsplanen.

Deadline för utlysningen 2011 är den 10 mars 2011 för Life Sciences och den 6 april 2011 för Social Sciences and Humanities. Physical Sciences and Engineering var den 9 februari 2011.


Datum: 2011-02-22
Skriv ut