Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1
Jan Björklund. (Foto: Anette Andersson)
Att ministern med ansvar för forskning också är vice statsminister är bra för forskningen som får en företrädare i regeringens innersta krets. Det säger utbildnings- och vice statsministern Jan Björklund som nu drar igång arbetet med nästa forskningsproposition.
Den första februari började Mille Millnert som Vetenskapsrådets generaldirektör. Han ser fram emot att nu ta ett nationellt grepp över forskningen.
Läs intervjun med honom i Tentakel.
Nu finns Vetenskapsrådets stora årliga utlysning av forskningsstöd på www.vr.se.
Nytt för i år inom natur- och teknikvetenskap är bland annat ett bidrag som riktar sig specifikt till forskare i början av karriären.
Lars Börjesson.
Från skock till flock. Så beskriver Lars Börjesson den förändring Vetenskapsrådet genomgått under sina tio år. Han är professor i fysik vid Chalmers och har varit med sedan starten.
Det har gått tio år sedan Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova bildades. För att uppmärksamma detta hölls i januari en konferens med dels tillbakablickar, dels framtidsdiskussion om vad som krävs för att svensk forskning ska kunna öka sin konkurrenskraft i förhållande till omvärlden.
Nivån på matematikforskning i Sverige är generellt mycket hög med flera starka områden, enligt en nyligen genomförd utvärdering av området. Det finns dock områden som är svaga och där förbättringar behöver göras.
 
Eva Åkesson.
2011 har utsetts till kemins år och ingår i FN:s årtionde för hållbar utveckling.
– Man måste ha goda kemiska kunskaper för att kunna lösa framtidens viktiga utmaningar, som klimatförändringen, säger Eva Åkesson, prorektor vid Lunds universitet och en av initiativtagarna till Kemins år.
Elva av de totalt 266 beviljade bidragen går till forskare som är verksamma i Sverige, i 2010 års utlysning av ERC Advanced grant. Alla är män. Fyra av dem finns inom området Physical Sciences and Engineering. Se listan i Tentakel.
Kemiprofessorn Andrew Ewing vid Göteborgs universitet utvecklar metoder att mäta kemiska processer på cellytan för att förstå hur celler kommunicerar. Nu har han tilldelats 25 miljoner från europeiska forskningsrådet ERC för att fördjupa sin forskning.
Ulf Ellervik.
Grattis Ulf Ellervik, professor i organisk kemi i Lund, som tilldelats Pi-priset för sin bok "Ond Kemi".
Det populärvetenskapliga debutantpriset, på 314 159 kr och ett förlagskontrakt, delas ut av Kungliga Vetenskapsakademin tillsammans med förlaget Fri Tanke.
Riksrevisionens granskningsrapport av oförbrukade forskningsmedel publicerades i januari 2011. 12,8 miljarder forskningsmedel som beviljats till specifika forskningsprojekt förblev oanvända under 2009. Sedan 1998 har de oanvända forskningsbidragen ökat med 74 procent. 
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.