Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5

Antivätefällan... (Foto ALPHA)

Elektroderna (guldfärgade) är en del av ALPHAs partikelfälla och håller här på att föras på plats i vakuumkammaren och kylsystmet. I denna fälla blandas positroner och antiprotoner för att skapa antiväte. (Foto: Niels Madsen, ALPHA/Swansea).

Här har de fångat in antimateria

Svante Jonsell.

På partikelacceleratorlaboratoriet CERN i Schweiz har fysiker lyckats skapa antimateria som överlevt tillräckligt länge för att studeras – en tiondels sekund.
Antimateria är ett mysterium. Forskarna tror att det bildades lika mycket materia som antimateria vid Big Bang.
– Så vitt vi vet är antimaterien likadan som vanlig materia förutom att dess elektriska laddning är motsatt. Ändå finns det en uppenbar skillnad – hela världen runt omkring oss är uppbyggd enbart av vanlig materia, säger fysikern Svante Jonsell vid Stockholms universitet. Varför det är så vet vi inte än. Kanske är spegelbilden inte helt perfekt?

För att bättre förstå vad som hänt, hur materia och antimateria skiljer sig åt, försöker fysikerna återskapa antimateria. 1995 skapades de allra första antiväteatomerna på konstgjord väg vid CERN, en negativ kärna omgiven av en positron (i stället för en elektron). 2002 lyckades forskarna skapa antimateria i större mängder, och det senaste genombrottet kom nu i november, också vid CERN. Ett antal forskare, däribland Svante Jonsell, har lyckats skapa 38 antiväteatomer och hålla dem vid liv tillräckligt länge för att skapa förutsättningar för att kunna studera dem.

– Antiatomerna fångas i vakuum med hjälp av starka magnetiska fält. Vakuum är nödvändigt eftersom antimateria förstörs då den möter vanlig materia, säger Svante Jonsell.
Med vakuum dröjer det en stund innan antipartiklarna träffar på materia och därmed förintas – en hel tiondels sekund, vilket räcker för analys.

ALPHA-experimentet, det forskarsamarbete som fångat antiatomer, är ett samarbete mellan 15 institut i åtta länder. Ett 40-tal personer jobbar vid experimentet. De första antiatomerna som skapades med denna metod 2002 var ALPHA:s föregångare ATHENA.

Fotnot: Se filmen om ALPHAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.