Tentakel

De fick rambidrag inom IKT

Totalt antal ansökningar och beviljade ansökningar om rambidrag för strategisk energiforskning. Klicka på bilden för större version. (Grafik: Vetenskapsrådet)

90 miljoner kronor delades ut i fyraåriga rambidrag inom det strategiska området informations- och kommunikationsteknik. Nio forskare, alla män, fördela på dessa forskningsmedel.

Rambidrag är en särskild form av större projektbidrag. Avsikten med rambidragen är att bygga upp vetenskaplig kompetens med betydande bredd och djup. Rambidrag kan ges så att starka forskargrupper får handlingsfrihet inom jämförelsevis generösa ramar för tid, ekonomi och val av forskningsinriktning.
 

Erik G. Larsson Linköpings universitet. 12,8 miljoner
Hans Norström Uppsala universitet. 12,8 miljoner
Peter Andrekson Chalmers. 9,6 miljoner
Fredrik Gustafsson Linköpings universitet. 9,6 miljoner
David Sands Chalmers. 9,6 miljoner
Lars-Erik Wernersson Lund universitet. 9,6 miljoner
Mats Viberg Chalmers. 9,6 miljoner
Ivica Crnkovic Mälardalens högskola. 8,4 miljoner
Lars Samuelson Lunds universitet. 8,0 miljoner

Datum: 2010-12-16
Skriv ut