Tentakel

De fick rambidrag inom energi

Totalt antal ansökningar och beviljade ansökningar om rambidrag för strategisk energiforskning. Klicka på bilden för större version. (Grafik: Vetenskapsrådet)

50 miljoner kronor delades ut i fyraåriga rambidrag inom det strategiska området energi. Fyra forskare, tre män och en kvinna, fördela på dessa forskningsmedel.

Rambidrag är en särskild form av större projektbidrag. Avsikten med rambidragen är att bygga upp vetenskaplig kompetens med betydande bredd och djup. Rambidrag kan ges så att starka forskargrupper får handlingsfrihet inom jämförelsevis generösa ramar för tid, ekonomi och val av forskningsinriktning.
 

Gustav Amberg KTH. 12,8 miljoner
Björgvin Hjörvarsson Uppsala universitet. 12,8 miljoner
Christopher Juhlin Uppsala universitet. 12,8 miljoner
Lisbeth Olsson Chalmers. 11,6 miljoner

Datum: 2010-12-16
Skriv ut