Tentakel

Resebidrag och IFA-projekt försvinner

Från och med 2011 går det inte längre att söka resebidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Istället kan medel för reser sökas inom ramen för projektbidraget, alltså i den stora gemensamma utlysningen som Vetenskapsrådet gör varje vår.

Även möjligheten att söka IFA-projekt, det vill säga medel för industriforskarassistent, utgår. Det har varit för få som sökt IFA-projekt för att en särskild bidragsform ska kunna motiveras. Istället görs en utökad satsning på industridoktorand-projekt, som har liknande syfte.


Datum: 2010-12-17
Skriv ut