Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5

Beviljandegraden är genomgående högre för män än för kvinnor. (Klicka på bilden för större version.) (Grafik: Vetenskapsrådet)

Lägre beviljandegrad för kvinnor

Kvinnor har genomgående lägre beviljandegrad än män – utom när det gäller forskarassistenttjänster inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Cirka 2,7 miljarder kronor har fördelats totalt i årets stora utlysning vid Vetenskapsrådet. Mest pengar gick som vanligt till naturvetenskap och teknikvetenskap, 1,1 miljarder, följt av medicin och hälsa. Beviljandegraden var i snitt 19 procent (480 av 4 388 ansökningar beviljades).   

Störst skillnad bland juniora forskare

Män har genomgående högre beviljandegrad än kvinnor vad gäller projektbidrag. Jämnast fördelning är det inom naturvetenskap och teknik, där kvinnor hade en beviljandegrad på 23,1 procent och män på 25,7 procent. Detta är bättre än förra året, men fortfarande ser man en systematisk skillnad mellan män och kvinnor.

– Bland seniora forskare är beviljandegraden lika för män och kvinnor. Skillnaden är som störst bland juniora forskare, och där ligger förklaringen troligen i att kvinnor generellt har en lägre karriärålder och därmed konkurreras ut av sina manliga kollegor, säger Sven Stafström, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Men borde inte kvinnorna hinna ifatt? Varför fortsätter denna skillnad år efter år?
– Jo, det kan man ju tycka, men det verkar som om kvinnorna i lite större utsträckning än män lägger av innan de blir seniora. Det är ett Moment 22. Så länge de är unga har de svårt att få medel, och då är det svårt att meritera sig, vilket leder till att färre blir kvar inom akademin.

Även det beviljade beloppet är lägre för kvinnor än för män. Ungefär hälften av det sökta beloppet beviljas – 50,1% för kvinnor och 52,5 % för män. (Förra året hade kvinnorna dock högst medelbelopp inom naturvetenskap och teknikvetenskap.)

Kvinnor lyckas bättre när det gäller forskarassistenttjänst

Ett positivt undantag i statisktiken är att kvinnor hävdar sig bättre än män när det gäller forskarassistenttjänsterna. Inom naturvetenskap och teknikvetenskap är beviljandegraden 9,9 % bland kvinnor, men bara 7,7 % bland män.
– Jag hoppas att denna trend står sig; det skulle ju kunna leda till att de skillnader vi har i beviljandegrad för projektbidragen också kommer att minska på sikt, säger Sven Stafström.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.