Tentakel

"För mycket administration"

Jan Konvalinka. (Foto: Eva Barkeman)

PRAG
ERC ger stora pengar, men ger också stor administration för de forskare som lyckas få de åtråvärda medlen.
– Det är knappt värt det, säger den tjeckiske kemisten Jan Konvalinka.

Den tjeckiske forskaren Jan Konvalinka, vid institutet för organisk kemi och biokemi vid tjeckiska vetenskapsakademien i Prag, leder en forskargrupp som arbetar med att förstå HIV-virusets livscykel och hitta vägar att hämma virusets framfart. Han har just avslutat ett anslag från EU:s 6:e ramprogram och ansökt om Advanced grant från ERC.

Fuskar med formulären

– Men det är så mycket administration att det knappt är värt det säger han, och räknar upp alla formulär han måste fylla i. Inte bara för att söka pengarna, utan också för att redovisa. Om man vet i förväg vad man ska göra 2015 – och hur mycket det kommer att kosta, ja då är det inte forskning längre...
 – Alla fuskar med formulären, annars går det inte eftersom vi jobbar långt mer än 8-timmarsdagar. Men säg inte till chefen att jag sagt det, haha.

Själv har han sagt till tidigare forskningskommissionären Janez Potocnik att han tycker att forskningsystemet inom 7:e ramprogrammet idag är kontraproduktivt, med så mycket administration att man knappt hinner forska.
– Bara adminstrationen kräver folk, och det kostar pengar att ha konsulter som hjälper till. Det är en hel business!

Rättvis fördelning

Jan Konvalinka påpekar dock att han inte är emot EU, eller ERC. Tvärtom tycker han att det är en rättvis fördelning av forskningsmedlen; det är verkligen de bästa forskarna som får utdelning. Det skulle bara vara lite mindre administration.

Fotnot: Läs även "Utvärdering: ERC är för byråkratisktöppnas i nytt fönster" i Tentakel Nr 7 2009.


Datum: 2010-12-16
Skriv ut