Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5
348 forskare har beviljats projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap i år. Totalt fördelades 1,1 miljarder kronor. Beviljandegraden är lägre än förra året, men i gengäld har medelbeloppet ökat. Se tio i topp-listan i Tentakel.
Peter Brzezinski.
Grattis, Peter Brzezinski, forskare vid Stockholms universitet, som får 5,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att öka kunskaperna om proteiner i membranen runt våra celler.
Kvinnor har genomgående lägre beviljandegrad än män – utom när det gäller forskarassistenttjänster inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Erik G. Larsson, professor vid Linköpings universitet, får 12,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som kan ge snabbare trådlös kommunikation. Stödet ingår i regeringens strategiska satsning på informations- och kommunikationsteknologi.
Annica Black-Schaffer.
Annica Black-Schaffer tillhör sista omgången av dem som får en forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet.
– Det är skönt att ha en 4-årig tjänst just nu när karriärvägen för akademiker i Sverige är så diffus, säger hon.
Allt roligt har ett slut. Pär Omling beskriver tiden vid Vetenskapsrådet som mycket stimulerande; den har gett honom de stora perspektiven tillbaka.
Den 1 februari tillträder Mille Millnert som ny generaldirektör efter avgående Pär Omling som var generaldirektör sedan Vetenskapsrådet bildades 2001.
Antivätefällan... (Foto ALPHA)
På partikelacceleratorlaboratoriet CERN i Schweiz har fysiker lyckats skapa antimateria som överlevt tillräckligt länge för att studeras – en tiondels sekund.
För tredje året har europeiska forskningsrådet ERC nu delat ut forskningsmedel i form av startbidrag (Starting Grants) till unga toppforskare. Sammanlagt fördelas cirka 580 miljoner Euro.
20 av de 427 lyckliga forskarna är verksamma i Sverige.
Kunskapen om människans fettceller har förändrats tack vare Kirsty Spalding, Karolinska Institutet. Numera vet vi att de nybildas.
Från ERC har hon fått ett femårigt ekonomiskt stöd på 1,5 miljoner Euro för att bygga upp en forskargrupp kring studier av fettcellernas liv.
Johanna Rosén.
Hon bygger helt nya material, atomlager för atomlager. Målet är att kunna ge dem skräddarsydda egenskaper. Nu får Linköpingsforskaren Johanna Roséns ett stort prestigefyllt stöd från det europeiska forskningsrådet.
Nästa år satsar Vetenskapsrådet på en ny bidragsform, "Projektbidrag unga forskare", i stället för anställning av forskarassistenter och rådsforskare.
De fyra stora statliga forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova bildades 2001. I januari 2011 firar man därför 10-årsjubileum.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.