Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4

Snart dags för första spadtagen i MAX IV

En möjlig design av nya MAX IV. (Foto: MAX-lab)

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) vid Vetenskapsrådet har beslutat godkänna att konstruktionen av synkrotronljusanläggningen MAX IV inleds i Lund. Totalt handlar det om en första grundplåt på en dryg miljard kronor som nu kan tas i bruk.
Inledandet av konstruktionen av MAX IV ska ske i enlighet med den överenskommelse mellan Lunds universitet, Vinnova och Vetenskapsrådet, där Vetenskapsrådet har förbundit sig till en finansiering av 676 miljoner kronor. Beslutet att släppa de första medlen fattades sedan Vetenskapsrådet, på uppdrag av de övriga finansiärerna, godkänt den tekniska designen och genomförbarheten för projektet. Till grund för beslutet låg en rapport gjord av internationella experter.
 

Detaljerad projektplan

RFI kommer att begära in en detaljerad projektplan. Efter samråd med MAX IV:s ledning och övriga parter bakom överenskommelsen ska en plan fastställas med kontrollpunkter för när Vetenskapsrådets utbetalningar till projektet kan ske. Dokumenten ska även innehålla en plan för driftskostnader på kort och lång sikt, och en handlingsplan för hur man hanterar fördyringar och eventuell teknisk omprövning under byggnationstiden. En riskanalys ska också tas fram.
 
– RFI:s beslut innebär att konstruktionen av MAX IV äntligen kan börja, säger professor Lars Börjesson, ordförande i MAX IV:s styrelse. Inom kort startar markarbetena och upphandlingen av acceleratordelar.

Steg i processen framöver:

  • I dag måndag sker pressvisning av de fyra arkitekttävlingsförslagen (MAX IV-byggnaden).
  • "Första spadtag-ceremonin" äger troligen rum i månadsskiftet oktober/november.
  • Det första ordinarie styrelsemötet för MAX IV-laboratoriet hålls om cirka en månad.
  • Utannonsering av direktörstjänster (utöver vetenskaplig direktör) för MAX IV sker inom kort.

Därefter följer prioritering av nya strålrör samt en mängd beställningar och tester. Båda ringarna och några strålrör beräknas bli redo att tas i bruk första halvåret 2015.
 
Senare under veckan väntas beslut från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse om eventuell finansiering av ett antal strålrör till MAX IV.

Inom kort utses också ledamöter till MAX IV:s styrelse av Lunds universitet i samråd med Vinnova och Vetenskapsrådet.

Åsa Eriksson

Datum: 2010-09-27
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.