Tentakel

Så många forskarassistenter

är anställda av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap finansierar just nu cirka 150 forskarassistenter, anställda under en fyraårsperiod. De sista som anställs av Vetenskapsrådet kommer att beslutas i oktober/november 2010 och har pengar fram till och med 2014.

Beslut 2010: ? foassar 2011-2014
Beslut 2009: 34 foassar 2010-2013
Beslut 2008: 32 foassar 2009-2012
Beslut 2007: 35 foassar 2008-2011


Datum: 2010-09-27
Skriv ut