Tentakel

Regeringen ger lärosätena ökad frihet

Enligt regeringens proposition En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  ska universitet och högskolor från och med januari 2011 själva besluta vilken personal de vill anställa. Enda undantaget är rektor, som regeringen även i fortsättningen kommer att utse.
 
Forskningsrådens anställningar av forskare respektive forskarassistenter är reglerade i dels förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd som nu upphör, respektive högskoleförordningens kapitel 4 som ändras. Bara professor och lektor kommer att vara omnämnda och reglerade i högskoleförordning från årsskiftet.

Innan propositionen kom hade Vetenskapsrådet redan utlyst nya anställningar som forskarassistent och anställning som forskare för 2010.

– Under hösten kommer vi att fatta beslut om vilka av de inkomna ansökningarna som ska beviljas. De nya reglerna gäller först efter årsskiftet och anställningsbesluten tas alltså före dess, berättar Maria Starborg som är ansvarig för Vetenskapsrådets bidrag till anställningar.

Idag finansierar Vetenskapsrådet ett antal forskaranställningar ute på lärosätena. Tre år efter att en sådan anställning inrättats ska det enligt kontraktet beslutas om en eventuell förlängning på ytterligare tre år.
– För den fortsatta hanteringen avvaktar Vetenskapsrådet de övergångsbestämmelser som regeringen ska utfärda.

Ragnhild Romanus


Datum: 2010-09-27
Skriv ut