Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4

Forskning om biologisk mångfald går mest på djupet. (Foto: IStockPhoto)

Djup finns, men bredd saknas. Det är resultatet av en utvärdering av svensk forskning om biologisk mångfald. (Foto: IStockPhoto)

Mer djup än bredd i biologisk mångfaldsforskning

Regeringen beslutade 2001 om en särskild satsning på forskningsområdet biologisk mångfald. Under åren 2002-2009 fördelade forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet över 630 miljoner kronor till området.
En ny utvärdering visar på fördjupade kunskaper, men brister i bredd och tvärvetenskap.
Syftet med regeringens satsning var att bidra till att bredda och fördjupa kunskapen om de grundläggande förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Nu har sammanlagt 220 forskare vid svenska universitet och högskolor utvärderats av två paneler, där en har bedömt den vetenskapliga kvaliteten och den andra samhällsrelevansen.

För lite bredd och tvärvetenskap

Utvärderarna tycker att tillskottet av medel till biologisk mångfald fallit väl ut och avsevärt bidragit till fördjupade kunskaper inom flertalet relevanta specialområden, men menar att studier med ett bredare perspektiv saknas och att tonvikten därför bör ligga på större och mer långsiktiga forskningsprojekt med integrerande och tvärvetenskaplig inriktning i framtiden.

– Vi har vunnit mycket ny kunskap genom den forskning som kunnat genomföras, men den här typen av satsningar kan vara svåra att hantera då det krävs beredskap för att ta emot medlen på ett bra sätt, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet. Utvärderingen pekar tydligt på att det krävs mer ställtid för att få ett optimalt resultat.

Omvärdera hur satsningarna fördelas

Ett resultat av satsningen är, enligt utvärderarna, de numera särskilt starka forskningsgrupperna inom skogs-, sjö- och jordbruksekologi, samt bra och hög kapacitet inom taxonomi, evolutionsbiologi, populationsbiologi, bevarande genetik, mikrobiell ekologi, klimat- och ekosystem modellering och landskapsekologi. Den vetenskapliga panelen ansåg att forskningsråden bör omvärdera hur satsningarna fördelas för att gynna mer permanenta anställningar istället för att i huvudsak bevilja doktorandprojekt, samt uppmuntra till mer internationellt forskningssamarbete.

Seminarium om rekommendationerna

Projekt som inbegriper ekonomiska aspekter och kostnadsanalys av ekosystemstjänster bör uppmuntras, enligt relevanspanelen. Även det mänskliga perspektivet efterlyses och panelen vill att projekten ska verka integrerande genom att inkludera mångfaldsfrågor vad gäller bland annat genetik, artrikedom och ekosystem för ett solidariskt och hållbart nyttjande av allt liv på jordens. För att garantera att resultaten kommer till praktisk användning vill panelen se en ökning av användardriven forskning.

Vetenskapsrådet och Formas planerar att i början av nästa år arrangera ett seminarium för att presentera utvärderingen, samt för att diskutera hur utvärderarnas rekommendationer ska förvaltas.

Fotnot: Läs hela utvärderingen Evaluation of Swedish Biodiversity Reseachlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pamela Werner

Datum: 2010-09-27
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.