Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4

Lägger eget pussel. Från årsskiftet kan universiteten själva rekrytera sina nyckelpersoner. Det kanske blir färre forskare, men en störe andel av dem blir tillsvidareanställda. (Foto: SXC)

Fler forskare blir tillsvidareanställda

Per-Olof Rehnquist, förvaltningschef vid Göteborgs universitet.

Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

Svenska lärosäten har länge efterlyst en ökad självständighet vad gäller bland annat anställningar. Vid årsskiftet blir det möjligt.
– Det är en rimlig och självklar förändring, säger Per-Olof Rehnquist, förvaltningschef vid Göteborgs universitet.
Svenska lärosäten har länge efterlyst en ökad självständighet vad gäller organisation, anställningar och regelverk kring utbildning. Med propositionen "En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" blir det möjligt.
– Det är enligt min mening en rimlig och självklar förändring, säger Per-Olof Rehnquist, förvaltningschef vid Göteborgs universitet.

Enligt propositionen ska bara anställningar som professor och lektor vara reglerade av staten.

Möjligheten att ha tidsbegränsade anställningar anpassas till arbetsmarknaden i övrigt, det vill säga högskolans undantag från lagen om anställningsskydd, LAS, genom särskilda förordningar upphör. (LAS innebär att man ska tillsvidareanställas om man haft en visstidsanställning respektive vikariat hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod). Därutöver kan man förstås genom centrala kollektivavtal – för samtliga lärosäten – komma överens om regler för visstidsanställningar.

Idag är närmare en tredjedel av lärarna och forskarna vid Göteborgs universitet visstidsanställda.

Färre visstidsanställda

– Den andelen kommer att minska. De vi kommer att ha kvar är postdoktorer på två år och, som vi hoppas, fyraåriga meriteringsanställningar (som dock förutsätter ett nytt kollektivavtal). Därtill kommer gästlärare, adjungeringar och särbestämmelser inom det konstnärliga området, men i övrigt blir huvudregeln anställning tills vidare, säger Per-Olof Rehnquist.

Tidigare har Vetenskapsrådet och andra forskningsråd beslutat att anställa framstående unga forskare, även om anställningen sedan flyttats över till det aktuella lärosätet.

Rekrytera nyckelpersoner

– Det var märkligt att en myndighet kunde anställa personer som sedan skulle verka inom en annan myndighet – som ju skulle bära det långsiktiga ansvaret för sina anställda, säger Per-Olof Rehnqvist. Nu kan vi själva rekrytera nyckelpersoner som passar in i vår långsiktiga strategi, till exempel för olika styrkeområden, och inte ta någon vi blir tilldelad.

Att anställa forskare kostar förstås pengar, men universiteten räknar med att forskningsråden ändå står för fiolerna – i någon form.
– Vi förutsätter att Vetenskapsrådet fortsätter att finansiera forskarna, annars är det liksom ingen poäng.

Forskningsråden har dock anställt de allra bästa forskarna, i öppen konkurrens.

Finns det inte risk för en kvalitetsförsämring, att ni anställer dem som redan råkar finnas på plats?
– Nej, det tror jag inte. Det ligger ju i vårt intresse att göra de bästa rekryteringarna. Det är ändå i stort samma personer som gör urvalet och granskar. Man måste lita på universitetens omdöme.

Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet och styrelseledamot i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, vill se ett tydligt karriärsystem på landets universitet och högskolor och tycker att forskningsrådens anställningar har spelat ut sin roll.

För många forskare

– Alltför många aktörer har varit angelägna om att öka antalet forskare i det akademiska systemet – med resultat att vi i dag har alldeles för många forskare i förhållande till hur mycket pengar som finns till forskning, säger han.

– Externfinansiärerna ska överlämna dimensioneringen av antalet forskaranställningar till lärosätena själva och koncentrera sig på att granska kvaliteten och bidra till de bästa projekten.

Fotnot: Läs även artiklarna Vetenskapsrådet anställer inga fler forskare och De hann bli rådsforskare, debattartikeln Ta inte bort forskarassistenttjänsterna! samt 5 röster.

Eva Barkeman

Datum: 2010-09-27
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.