Tentakel

Här är alla ämnen till strategidokumentet

Här är de ämnen som Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap tar upp i strategidokumentet 2010-2013.

Matematiska vetenskaper:
Analys Algebra, geometri och diskret matematik
Beräkningsmatematik, optimering och matematisk modellering
Sannolikhetsteori och statistik

Fysik:
Kärn- och partikelfysik samt astropartikelfysik
Atomfysik och molekylfysik
Kondenserade materiens fysik
Rymdfysik, plasmafysik och fusion
Astronomi och astrofysik
Teoretisk och matematisk fysik

Kemi:
Organisk kemi
Biokemi
Oorganisk kemi
Fysikalisk och analytisk kemi
Teoretisk kemi

Geovetenskaper:
Atmosfärsvetenskap
Geokemi
Geologi och geofysik
Oceanografi, hydrologi och glaciologi

Biovetenskaper:
Cell- och molekylärbiologi
Organismbiologi
Ekologi
Genetik och systematik samt bioinformatik

Data och informationsvetenskap
Algoritmer och komplexitet
Bildanalys och visualisering samt människa–datorinteraktion
Datorarkitekturer
Programvaruteknik
 
Systemteknik:
Reglerteknik
Signalbehandling
Robotik och automation
Kommunikationssystem
 
Elektroteknik:
Elektronik, sensorik och radioteknik
Elteknik
Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation
 
Mekanik:
Fluiders mekanik och teknisk akustik
Fastkroppsmekanik
Biomekanik

Kemiteknik:
Cellulosa, pappersteknik och fiberteknik
Kemisk processteknik och livsmedelteknik

Materialvetenskap:
Polymera material och kompositer samt biomaterial
Halvledarmaterial, keramer och glaser
Metalliska material
 
Teknisk fysik

Bioteknik


Datum: 2010-09-27
Skriv ut