Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4

Satsa på rätt häst! (Foto: SXC)

Det gäller att satsa på rätt häst. Därför tar Vetenskapsrådet just nu fram ämnesöversikter för att lägga upp strategin. (Foto: SXC)

Ämnesöversikter ska avgöra framtida satsningar

Sven Stafström.

Hur ser forskningsfronten ut i Sverige just nu och hur skall den se ut i framtiden? För att ta reda på det har Vetenskapsrådet startat ett omfattande projekt, Svensk forskning 2010-2030, som ska ligga till grund för dels rådets inspel till nästa forsknings-proposition 2012, dels rådets kommande satsningar.
Hur ser forskningsfronten ut i Sverige just nu och hur skall den se ut i framtiden? För att ta reda på det har Vetenskapsrådet startat ett omfattande projekt, Svensk forskning 2010-2030, som ska ligga till grund för dels rådets inspel till nästa forskningsproposition 2012, dels rådets kommande satsningar.

För att beskriva forskningsfronten för hela naturvetenskap och teknikvetenskap tar ämnesrådet hjälp av en rad svenska forskare.

Just nu arbetar ett 50-tal skribenter, som alla är ledande forskare, med lika många ämnen inom tretton områden för att ge ett svenskt perspektiv på forskningsfronten. (Se hela listanöppnas i nytt fönster.) Uppdraget är bland annat att lyfta fram styrkor och svagheter – de viktigaste dragen – på 1 500 tecken. 

Webbdialog

– Jag är glad att folk ställt upp så mangrant, säger Sven Stafström, huvudsekreterare i ämnesrådet. Det här är det enda sättet att få bra kvalitet på ämnesöversikterna. Det är Vetenskapsrådet som äger innehållet, och varje område har en rådsledamot som ansvarig.

Deadline för skribenterna är 31 oktober. Efter bearbetning ska texten göras tillgänglig för forskarna, med möjlighet att kommentera i någon form av "webbdialog".

Strategiarbete

– Av ämnesöversikterna ska det bli en nulägesrapport som i en första version beräknas vara klar i december. Utifrån den gör vi sedan en syntes och ett strategiarbete för att avgöra vad som ska prioriteras.

Detsamma gäller alla ämnesråd och kommittér inom Vetenskapsrådet. Alla ämnesöversikter ska sen sammanställas till Vetenskapsrådets styrelse och ligga till grund för det stora långsiktiga strategidokumentet som är målet med projektet Svensk forskning 2010-2030.

– Ämnesöversikterna ska vara levande dokument, som uppdateras kanske vart tredje år. De ska ge Vetenskapsrådet underlag för att utvärdera om de strategier som valts fungerar och för eventuella förändringar i målsättningar med mera.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.