Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4
Kommer lärosätena att anställa de bästa forskarna? (Foto: iStockPhoto)
Från och med årsskiftet får Vetenskapsrådet inte längre anställa framstående forskare, som forskarassistenter eller rådsforskare.
– Vi håller på att diskutera hur vi ska hitta andra sätt att stödja unga forskare, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet. 
Svenska lärosäten har länge efterlyst en ökad självständighet vad gäller bland annat anställningar. Vid årsskiftet blir det möjligt.
– Det är en rimlig och självklar förändring, säger Per-Olof Rehnquist, förvaltningschef vid Göteborgs universitet.
I höst beslutar Vetenskapsrådet för sista gången om anställning av så kallade rådsforskare. Anställning av sju nya rådsforskare beslutades i september. Se listan i Tentakel.
Orionnebulosan. (Foto: Nasa)
Den 12 oktober sjösätts ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom astrobiologi i Lund.
– Tanken är att samla olika typer av expertis för att förstå vad som krävs för att liv ska uppstå – både på jorden och på andra planeter, säger Dag Ahrén, forskare i mikrobiologi vid Lunds universitet.
Europeiska forskningsrådet ERC utlyser nu för fjärde gången forskningsstödet Starting Grant. Sista ansökningsdag inom Physical Sciences and Engineering är den 14 oktober.
Universiteten måste specialisera sig mer för att Sverige ska få en högskola i världsklass. Alla ska inte ge samma utbildningar, anser Lars Haikola som i augusti blev ny universitetskansler.
Satsa på rätt häst! (Foto: SXC)
Hur ser forskningsfronten ut i Sverige just nu och hur skall den se ut i framtiden? För att ta reda på det har Vetenskapsrådet startat ett omfattande projekt, Svensk forskning 2010-2030, som ska ligga till grund för dels rådets inspel till nästa forsknings-proposition 2012, dels rådets kommande satsningar.
Årets listor från de två största universitetsrankningarna är klara. Tre svenska universitet finns bland dem som klättrat mest på 100-listan från Shanghai Jiao Tong University.
Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) vid Vetenskapsrådet har beslutat godkänna att konstruktionen av synkrotronljusanläggningen MAX IV inleds i Lund. Totalt handlar det om en första grundplåt på en dryg miljard kronor som nu kan tas i bruk.
Forskning om biologisk mångfald går mest på djupet. (Foto: IStockPhoto)
Regeringen beslutade 2001 om en särskild satsning på forskningsområdet biologisk mångfald. Under åren 2002-2009 fördelade forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet över 630 miljoner kronor till området.
En ny utvärdering visar på fördjupade kunskaper, men brister i bredd och tvärvetenskap.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.