Tentakel

Rödlistning görs med internationella kriterier

Rödlistan redovisar de djur, växter och svampar som inte bedöms ha långsiktigt livskraftiga populationer i Sverige. ArtDatabankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. Rödlistade arter i Sverige 2010länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är den tredje svenska Rödlistan som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (IUCN). De tidigare publicerades 2000 och 2005.

Rödlistan ingår som en viktig barometer både i de svenska miljömålen och i internationella överenskommelser, främst 2010-målet och FN:s millenniemål.

Det senaste rödlistningsarbetet har pågått sedan oktober 2007 och inkluderat över 100 personer. Artexperterna vid ArtDatabanken har tillsammans med 14 expertkommittéer ansvarat för arbetet med bedömningarna.

Rödlistan publiceras i två versioner, dels i en bokversion och dels i en sökbar webbversionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på ArtDatabankens hemsida.

Rödlistan utgör bland annat ett viktigt underlag vid till exempel planering av naturvårdsåtgärder och miljökonsekvensbeskrivningar.


Datum: 2010-05-28
Skriv ut