Tentakel

Internationellt år ska stärka mångfalden

(Foto: www.countdown2010.net)

FN har utlyst 2010 till internationella året för biologisk mångfald (International year of biodiversitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Syftet är att stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden och hejda den pågående artutrotningen. Genom olika aktiviteter vill man stimulera företag, organisationer och forskningsinstitutioner att arbeta för mångfalden.

Internationella året för biologisk mångfald är en möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om den biologiska mångfaldens betydelse för livet på jorden.

Biologisk mångfald är naturen i alla dess former. Den biologiska mångfalden omfattar ekosystem, arter och genetisk variation. Naturens tjänster, så kallade ekosystemtjänster såsom vatten, livsmedel, medicin är grunden för människans hälsa och välfärd.

Källa: Naturens årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Datum: 2010-05-28
Skriv ut