Tentakel

Nästa workshop blir i Norge

Nästa workshop i NIRPA:s regi kommer att arrangeras av Norges forskningsråd och kommer att handla om hur man med så kallad scenario-teknik försöker förstå hur utvecklingen ser ut inom några år för den nordiska forskningens viktiga områden. Datum är ännu inte fastställt men det blir sannolikt i årsskiftet 2010-2011.

Datum: 2010-05-28
Skriv ut