Tentakel

Så mycket oförbrukade bidrag har lärosätena

Tabell över oförbrukade medel vid lärosäten

(Källa: Högskoleverkets rapport Högskolans ekonomi 1997-2007 – vad har hänt?)

Av de elva miljarderna oförbrukade bidrag, står de äldre universiteten för merparten. Mest oförbrukade medel finns på Lunds universitet, följt av KI och Göteborgs universitet, och summan har ökat för varje år.

I tabellen ovan ser du hur mycket oförbrukade bidrag det fanns vid de äldre svenska lärosätena 1997, 2001 och 2007, i löpande pris.

Listan över oförbrukade bidrag vid alla lärosäten, åren 1997-2007, finns i Högskoleverkets rapport 2009:3R Högskolans ekonomi 1997-2007 – vad har hänt?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tabell 11a, sid 80.

Fotnot: Posten oförbrukade medel kan innehålla externa bidrag, donationer samt avskrivningar.


Datum: 2010-05-28
Skriv ut