Vetenskapsrådet
"Att stjäla ideér från en person är fel, att stjäla ideér från många är forskning "
- Marye Tharp
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Sommar 2010 Nr 3

Hur ska man få unga intresserade av naturvetenskap och teknikvetenskap?

– Börja när barnen är små! Låt dem göra vardagsnära enkla experiment redan i förskolan och fortsätt så hela vägen genom grundskolan.

Utbilda och fortbilda förskollärare och lärare i naturorienterande ämnen och teknik. Gör utbildningen lustfylld med många praktiska övningar så att ämnena blir roliga och engagerande att undervisa i.

Fånga upp elevernas nyfikenhet och leta tillsammans med dem upp svaren på deras frågor. Inspirera och vägled dem att själva hitta förklaringar och modeller för att förstå världen och lösningar på problem.  

Samarbeta med och utnyttja kompetensen vid närbelägna arbetsplatser och science centres! Låt både lärare och elever möta forskare.

Eftersom matematik är grunden till väldigt mycket inom naturvetenskap och teknik är det extra viktigt att den undervisningen blir spännande och omväxlande, med förankring i barnens vardag.

Cissi Billgren Askwall - Kommunikationschef, Vetenskap & Allmänhet
– Detta är en otroligt viktig fråga! Redan från tidig ålder måste naturvetenskapen implementeras i skolan på ett intressant och spännande sätt. Välutbildade och engagerade lärare med tillräckliga resurser (förberedelsetid och utrustning) till laborationer och experiment samt små elevgrupper är viktigt. Eftersom i princip allt som sker runt omkring oss kan härledas till naturvetenskap är det enkelt att koppla undervisningen till omvärlden. Experiment med till exempel kolsyreis eller flytande kväve är inte svårt och uppskattas av barn i alla åldrar. Dessutom kan skolorna skapa kontakter med industri, universitet och organisationer samt genomföra spännande studiebesök och bjuda in experter.
 
Vår allmänna syn på naturvetenskap måste ändras – det ska vara coolt med matte, kemi och fysik! Det måste synliggöras bättre att det finns jobb som kan vara otroligt roliga, välbetalda och med hög status om man utbildar sig inom natur/teknik.

När jag var barn var det självklart att om man var duktig skulle man gå naturvetenskaplig linje på gymnasiet, medan det nu finns alldeles för många linjer som låter roliga men inte leder någon vart. Slutligen, natur och teknikvetenskap borde få mer utrymme i media: fler program som CSI och Hjärnkontoret och färre dokusåpor.

Pernilla Wittung-Stafshede - Professor i biologisk kemi, Umeå Universitet
– För större delen av ungdomskullarna är den viktigaste faktorn den bild de får av lärarna i grundskolan och gymnasiet. Att samverka så att den bilden blir så bra som möjligt är där den största insatsen kan göras. Sedan spelar det roll hur naturvetenskap och teknikvetenskap skildras i film och annan kultur, men det styrs av samhällsklimat och andra faktorer som man inte kan påverka på samma sätt.
Lars Nielsen - Professor i fordonssystem, Linköpings universitet
– Varje år föds en mängd naturvetare och tekniker. Barn som är nyfikna på livet, på hur saker och ting fungerar och hur de hänger ihop. Så jag tror att det mest avgörande för ungdomars intresse är hur vuxna – föräldrar, lärare och andra - bemöter unga människor. Vi har allt för lätt att säga "Nej, det går inte", och vi svarar gärna "Jag vet inte" på en fråga om hur något fungerar. Inget av detta skapar intresse, utan är snarare kreativitetshämmande.

Föräldrarna är viktiga, men skolan har oändliga möjligheter, för här kan man låta barnen och ungdomarna upptäcka olika sidor av naturvetenskap och teknik, skapa intresse genom att sätta ämnena i sammanhang och man kan tillåtas att prova, upptäcka och utforska. Detta förutsätter en skola som är öppen mot omvärlden och samverkar med arbetslivet. 
 
Och bäst blir det såklart om ungdomarna får vara med och påverka undervisningen. Att undervisningen bygger på ungdomarnas intressen och utgår från den verklighet de befinner sig i med teknik av olika slag. Vad är bättre när det gäller att skapa intresse för ny teknik än att använda den och se den som en möjlighet?

Paula Bäckman - Verksamhetsutvecklare Balthazar och ledamot i Teknikdelegationen
– Eleverna måste få en så konkret bild som möjligt av vad man gör inom naturvetenskap och teknik. Vilka yrken finns det? Vad gör de konkret? Jag tänker därför att vi måste bli bättre på att förankra skolan i verkligheten, det vill säga bjuda in branschfolk till skolan, bjuda in yrkespersoner, besöka arbetsplatser och visa praktiskt vad naturvetenskap och teknik handlar om. När man är så ung som 15-16 år vet man inte vilka alla olika yrken är och inte heller vad dessa personer gör. Vad gör en biomedicinsk analytiker? Vad gör en ingenjör? 
 
På vår skola – Grimstaskolan i Upplands Väsby – har vi i år gjort en gymnasiesatsning genom att eleverna inför skolår 9 har valt en av fyra intresseinriktningar: Samhällsvetenskap, naturvetenskap, estetisk eller praktisk inriktning. Tanken är att de i 2-3 perioder under årskurs 9 skall få prova på olika områden för att bli säkrare på sina val som de sedan gör till gymnasiet. Inom No/Te har de på gymnasiet till exempel fått göra mattelaborationer, haft workshops i matte, fått prova på programmering och haft olika fysiklabb. Som exempel har vi också varit ute på Arlanda och tittat på flygtekniken, vilket blev verkligt uppskattat!

Sist men inte minst tror jag att vi måste dämpa rädslan för att matematik och naturvetenskap är så svårt – som en del ungdomar tycks tro. Därför bör vi hjälpa våra elever att även bli bättre på matematik och praktiskt arbeta med matte så att de förstår vad man kan behöva ha matematiken till och på så sätt göra matten förståeligare och roligare!

Kerstin Bergström Niemi - Studievägledare Grimstaskolan, Upplands Väsby
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.