Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Djuren och människan

Djuren och människan hade blivit bättre med hårdare redigering, menar recensenten.

BOKRECENSION
Titel: Djuren och människan – Om den moderna biologin och dess världsbild
Redaktör: Lars Johan Erkell
Förlag: Studentlitteratur
Biologi för filosofer – ja det är det som denna bok innehåller. Inte för filosofer i egentlig mening utan mera för de människor som filosoferar eller reflekterar över tillvaron. Som vill ha perspektiv på olika frågor kring hur man ska uppfatta evolutionen, på intelligent design, om djurens sätt att förhålla sig till fortplantningen, om hur den mänskliga moralen och etiken kan förklaras evolutionärt och mycket mer.
 

Lång transportsträcka

Men, boken börjar med ganska omfattande beskrivningar av grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi och dessutom i ett historiskt perspektiv. Lars Johan Erkell har ibland mycket bra pedagogiska grepp och jämförelser, som t ex varför evolutionen gärna tar många små steg mer än ett jättekliv. Han försöker också att göra upp med de relativt nya tankarna kring Intelligent Design. Det är fyra bra inledande kapitel men ändå känns det som om boken på något sätt börjar på allvar först i och med kapitel 5 om Biologisk evolution. Det är här vi får lära oss om Darwins evolutionsteori, om populationen som en pool av gener med inneboende variation, om de små stegens naturliga urval och den sexuella selektionen och dess drivkrafter.

Vi får på samma sätt följa med på en resa genom livets träd; det vill säga hur man upprättar kladogram eller fylogenier kring hur olika arter utvecklats ur varandra och gett upphov till den fantastiska mångfald vi i dag ser. Vi får kort veta hur DNA-analyser numera används för att kartlägga släktskap mellan olika arter för att på så sätt kunna upprätta "släktträd".

Fascinerande spel


 
Därefter följer två kapitel som helt ägnas fortplantningen, som ju är grunden för den sexuella selektionen. Här beskrivs också, möjligtvis lite perifert, utvecklingsbiologiskt om bildningen av könsorganen. Här finns också intressanta jämförelser med oss människor vad gäller kroppsdofter, symmetri i utseende och polygami och monogami. Vi får också exempel på de fascinerande spelen som föregår valet av partner och parningen, hur avkomman vårdas, och hur individerna försöker maximera sin avkomma, ofta med flera partners, utan att äventyra avkommans överlevnad.
 
Kapitlet om samarbete i naturen är särskilt intressant. Hur kan evolutionen ha favoriserat "hjälpsamhet" som schimärt inte ger den hjälpande individen några fördelar? Författaren ger sig på begrepp som mutualism, altruism, reciprok altruism, fakultativ altruism, osv. Men, själv tycker jag att resonemanget kring evolutionen av moral och etik hos oss människor är bäst. Möjligtvis kan jag sakna förklaringsmodeller som inbegriper människans unika förmåga till fantasi och hot om olika typer av straff för oetiska/omoraliska handlingar.

Som fristående essäer

I boken är det sju författare som var och en beskriver ett område. Som alla antologier så blir kapitlen som ett slags fristående essäer. I själva verket är det författarnas föreläsningar som återges. Så klart hade bokens förmåga att fascinera, fängsla och lära ut ökat om substansen i kapitlen kunnat skrivas samman och balanseras till en sammanhållen text.
 
Sammanfattningsvis tycker ändå jag att boken är bra och fyller en viktig lärande funktion.
Kanske skulle några av de inledande kapitlen om vetenskapsfilosofi och forskningsmetodik kunnat kortas eller rent av fått utgå. Språket i boken är ojämnt. Även för insatta så kan texten ibland vara svår att förstå, med mindre väl förklarade facktermer eller uttryck. Det gör att logiken i olika resonemang inte alltid enkelt kan följas. Slutligen undrar jag om redaktör Erkells prolog om "...dynamisk och fascinerande vetenskap som utvecklas oerhört snabbt". Det var ju ända några år sedan Darwin formulerade sin teori.

Betyg: 3,5 Tentakler

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.