Tentakel

Stephanie Reimann

Stephanie Reimanns forskning omfattas av både Linnéstöd och regeringens strategiska satsning på nanoteknik. (Foto: privat)

Vad gör du nu och hur har vägen dit sett ut?
– Jag är nu professor i matematisk fysik, vid Lunds universitet.
 
Vad har rådsforskartjänsten betytt för din forskning och din karriär?
– De senaste åren har varit mycket produktiva – säkert tack vare den stora friheten rådsforskartjänsten inneburit. Men det "försvann" också mycket forskningstid för att hinna med alla ansökningar – Linnéstöd, strategiska satsningar med mera.
 
Kan du se att du fungerat som inspirationskälla för andra kvinnliga forskare?
– Jag tror personligen inte att detta har så stor betydelse

 
Namn: Stephanie Reimann.
Född: 1968 i Berlin.
Yrke: Professor i matematik fysik, LTH, Lunds universitet.
Karriärväg: Doktor i teoretisk fysik 1995, postdoktor vid Niels Bohr Institute i Danmark och Jyväskylä University i Finland, docent 2002, professor 2006.
Handledning: Två färdiga doktorer, tre doktorander.
VR-medel idag: Ja.
Familj: Man och ett barn.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut