Tentakel

Maria Hansson Sandsten

Maria Sandsten hade inte varit kvar inom akademin utan rådsforskartjänstens trygghet. (Foto: privat)

Vad gör du nu och hur har vägen dit sett ut?
– Jag är anställd som lektor och just nu är jag enhetschef/ avdelningsföreståndare för Matematisk statistik vid Lunds universitet. Min forskning har under åren som gått utförts på ungefär 40-50 procent av min tjänst. Detta gör att jag hittills har förbrukat bara en del av de medel jag tilldelades. Min forskning har utvecklats mot flera intressanta och spännande områden inom såväl tillämpningar som teori.

Jag har också haft förmånen att ha doktorander knutna till mig under denna tid. Men jag har också haft andra uppdrag. Jag undervisar och har varit biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik under tre år. Jag har också varit föräldraledig 10-25 procent under denna tid då barnen varit små.
 
Vad har rådsforskartjänsten betytt för din forskning och din karriär?
– Utan den möjlighet rådsforskartjänsten gav och den trygghet i att har medel för att kunna bedriva forskning under en längre period, hade jag inte varit kvar vid universitetet idag. Att kombinera familj och barn med att bedriva forskning under de villkor som normalt råder idag för fakultetsanslag och externa anslag ser i alla fall inte jag som rimligt.

Kan du se att du fungerat som inspirationskälla för andra kvinnliga forskare?
– Det kanske jag har men det är svårare att se inom forskningen. Kanske mest som biträdande programledare i mötet mellan de kvinnliga studenterna på grundutbildningsnivå där jag ofta berättade om mina forskningsprojekt i olika sammanhang.

 
Namn: Maria Hansson Sandsten.
Född: 1966 i Lingbo utanför Ockelbo.
Yrke: Universitetslektor och enhetschef för matematisk statistik, Lunds universitet
Karriärväg: Doktor i signalbehandling 1996, postdoktor inom tillämpad elektronik vid Lunds universitet, docent 2004, enhetschef 2009.
Handledning: En färdig doktor, en doktorand.
VR-medel idag: Nej.
Familj: Man och två barn.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut