Tentakel

Irina Buyanova

Irina Buyanova vill visa att en framgångsrik karriär inom fysik är möjligt för kvinnor. (Foto: privat)

Vad gör du nu och hur har vägen dit sett ut?
– Jag tog min kandidatexamen i fysik vid Kiev State University 1982 och min doktorsexamen i fasta tillståndets fysik 1987. 1994 kom jag till Linköpings universitet där jag blev docent 1998. 2007 fick jag min professur. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör fysik och tillämpningar av nya spinntronikmaterial, det vill säga avancerade elektroniska och fotoniska material baserade på halvledare med stort bandgap och liknande nanostrukturer.
 
Vad har rådsforskartjänsten betytt för din forskning och din karriär?
– Jag är mycket tacksam över att Vetenskapsrådet gav mig denna unika möjlighet som uppenbarligen har hjälpt mig i karriären. Finansiering under en så lång tid har varit ovärderlig för att etablera min egen forskargrupp, bli befordrad till professor och även för att få fullt fakultetsstöd i fem år från Linköpings universitet.
 
Kan du se att du fungerat som inspirationskälla för andra kvinnliga forskare?
– Det hoppas jag uppriktigt. Jag tror att det inspirerar, och även ger en trygghet, för unga kvinnliga studenter och forskare att se att en framgångsrik karriär inom fysik faktiskt är möjlig för kvinnor. Tack vare stödet från Vetenskapsrådet har dessutom många kvinnliga forskare kunnat besöka vår grupp de senaste åren och utgjort utomordentliga förebilder. För varje år ser jag i undervisningen allt fler unga tjejer på ingenjörsprogrammen. Det är en trend som jag hoppas fortsätter.

 
Namn: Irina Buyanova.
Född: 1960 i Kiev.
Yrke: Professor i materiefysik, Linköpings universitet.
Karriärväg: Doktor i fasta tillståndets fysik 1987 i Kiev, postdoktor vid Northwestern University i USA, docent 1998, professor 2007.
Handledning: Två färdiga doktorer, fyra doktorander.
VR-medel idag: Ja.
Familj: Man och två barn.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut