Tentakel

Eva Malmström Jonsson

Eva Malmström är vicerektor på KTH men fortsätter att forska. (Foto: Jann Lipka)

Vad gör du nu och hur har vägen dit sett ut?
– Jag är professor i polymerteknologi vid KTH sedan 2005 då jag också blev prefekt vid institutionen. 2008 blev jag vicerektor för studentrekrytering och förra året blev jag prorektor för KTH. Mitt uppdrag som prorektor har jag accepterat under förutsättning att jag fortfarande har tid att forska, följaktligen arbetar jag på 50 procent som prorektor... Detta håller jag tyvärr inte riktigt och framför allt blir arbetsdagarna långa! Men det är otroligt kul!
 
Vad har rådsforskartjänsten betytt för din forskning och din karriär?
– Helt klart är att anslaget har spelat all roll i världen, en riktig dörröppnare!
Det har inneburit att jag fick möjlighet och arbetsro att bygga upp min egen forskargrupp,
Har precis haft möte med gruppen och då var vi nio personer, så det har blivit lite volym av det hela. Känns verkligt roligt!
 
Det enda molnet på himlen har varit att anslaget inte helt har räckt till egen lön, vilket har drivit på behovet av att skaffa sig ytterligare inkomster. Det har gjort att vissa perioder varit väldigt stressiga.
 
Kan du se att du fungerat som inspirationskälla för andra kvinnliga forskare?
– Ja, jag kan se detta! Faktum är att min grupp har haft en klar överrepresentation av kvinnliga doktorander; nu har jag faktiskt haft som ambition att rekrytera några fler killar!
 
Övrigt?
– Som sagt, anslaget har betytt all skillnad för mig. Jag har fått möjlighet att arbeta aktivt med min forskargrupp och det har verkligen varit utvecklande. Inom teknisk fakultet behöver vi fler kvinnor! Hoppas att flera får chansen.

 
Namn: Eva Malmström Jonsson.
Född: 1966 i Stockholm.
Yrke: Professor i polymerteknik, KTH.
Karriärväg: Doktor i polymerteknologi 1996, postdoktor IBM/Stanford, docent 1999, prefekt 2005, professor 2005, prorektor 2009.
Handledning: Sex färdiga doktorer, fem doktorander.
VR-medel idag: Ja.
Familj: Gift, inga barn.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut