Tentakel

Eva Blomberg

Eva Blomberg kunde inte bygga upp en så stor grupp som hon ville. (Foto: privat)

Vad gör du nu och hur har vägen dit sett ut?
– Jag är kvar på KTH och har ett lektorat på avdelningen för yt- & korrosionsvetenskap. Jag fick lektoratet när jag fick rådsforskartjänsten.

Vad har rådsforskartjänsten betytt för din forskning och din karriär?
– Den har betytt väldigt mycket, till exempel har den gjort att jag fortfarande är kvar på KTH samt att jag fick ett lektorat. Jag har under denna tid fått mer arbetsro, kunnat fokusera mer på ett enda forskningsområde och bygga upp en liten forskargrupp. Jag behövde ju inte hitta pengar för min egen lön, men de är slut nu så nu måste jag söka forskningsmedel även för min egen del.

Det har varit lite svårt att få större projektbidrag från VR under tiden jag har haft tjänsten. De har inte täckt de verkliga kostnaderna för en doktorand fullt ut, vilket har gjort att jag inte kunnat bygga upp en så stor grupp som jag velat. Det har gjort att en del av tiden gått åt till att söka ytterligare finansiering för doktorander. Under denna tid har jag haft två doktorander. Den första disputerade i oktober och den andra kommer att disputera i juni.
 
Kan du se att du fungerat som inspirationskälla för andra kvinnliga forskare?
– Kanske, har lite svårt att avgöra det. Jag tror inte att dessa tjänster har fått så mycket uppmärksamhet som man kanske hade trott.
 
 
Namn: Eva Blomberg.
Född: 1961 i Härnösand.
Yrke: Lektor och forskare i ytkemi, KTH.                  
Karriärväg: Doktor i ytkemi 1993, postdoktor vid University of Saskatchewan i Kanada, docent 2004.
Handledning: En färdig doktor, en doktorand.
VR-medel idag: Ja.
Familj: Sambo och hund.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut