Tentakel

Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas

Överklagandenämnden för högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bildades 1992. Myndigheten har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område.

Ett beslut får bara överklagas av den som beslutet angår. En annan förutsättning är att beslutet har gått honom eller henne emot. En ytterligare förutsättning är att beslutet också kanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster överklagas. (Vilka beslut som får överklagas till nämnden anges i föreskrifter som meddelas av riksdag och regering.)

Överklagandenämndens ledamöter utses av regeringen. Ärendena handläggs av personal vid Högskoleverkets juridiska avdelning och avgörs av nämnden vid sammanträden efter föredragning av handläggarna. Överklagandenämnden sammanträder i regel en gång per månad.

Nämnden har sedan 1995 sitt kansli hos Högskoleverket.

År 2008 avgjorde Överklagandenämnden 3 700 ärenden. Majoriteten av dessa ärenden avsåg antagning till högskoleutbildning. En annan stor grupp av ärenden avsåg anställning och befordran inom universitet och högskolor.

Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.
 
Källa: Överklagandenämnden för högskolan.


Datum: 2010-03-29
Skriv ut